Till innehållet

Relationer som funkar

Projektet drivs av: FUB i Uppsala län

Beskrivning av projektet

Projektets övergripande syfte är att skapa bättre förutsättningar för nära relationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller autism.

Målet är att fler ur målgruppen ska ha förutsättningar för att trivas med sina nära relationer, och att färre ska känna sig ensamma.

Projektet består av tre olika delar. Basen i projektet består av en tankesmedja, som utgörs av olika arbetsgrupper med erfarenhetsexperter från målgruppen. Projektet ska bygga upp en social app (DigiVi) kopplad till en digital plattform som är tillgänglig och trygg. Plattformen ska både ge möjlighet att lära känna nya personer och fördjupa och vårda befintliga relationer.

En annan del blir att testa nya eller vidareutveckla befintliga metoder för fysiska mötesplatser. Tillsammans med målgruppen och i dialog med de involverade kommunerna, regionerna och myndigheterna är målet att skapa förändring.

En tredje del av projektet handlar om att stötta verksamheter riktade till personer med LSS-beslut att bli bättre på att möjliggöra och stötta användarnas nära relationer och samtidigt undanröja hinder.

Begripsam, Axess lab och Nordic Accessability Group ansvarar för förvaltningen av den sociala appen. Det finns också planer på att bilda en stiftelse som kan arbeta vidare med att förvalta och vidareutveckla kunskaperna och idéutvecklingen från projektet samt från besläktade projekt och verksamheter.

Appen DigiVi är lanserad

Läs om den nya appen för att hitta vänner eller kärlek

Beviljat belopp

11 880 588 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i mars 2024.

Beviljat belopp

11 880 588 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i mars 2024.

Liknande projekt

  • Vox Vigor Riks

    Studiefrämjandet Uppsala Västmanland ska, tillsammans med personer med psykisk ohälsa, ta fram en webbaserad tidning om frågor som berör målgruppen…

  • Jag gör politik (f d Intern-Extern dialog)

    Projektet ska utveckla en metod för medborgardialog som bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller…

  • Starta en barn- och ungdomsjour på teckenspråk

    Projektet ska utveckla en internetbaserad barn- och ungdomsjour dit döva och hörselskadade teckenspråkiga ungdomar mellan 7 och 21 år kan vända sig…

Sidan uppdaterades 2024-01-17.