Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Relationer som funkar

Projektet drivs av: FUB i Uppsala län

Beskrivning av projektet

Projektets övergripande syfte är att skapa bättre förutsättningar för nära relationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller autism.

Målet är att fler ur målgruppen ska ha förutsättningar för att trivas med sina nära relationer, och att färre ska känna sig ensamma.

Projektet består av tre olika delar. Basen i projektet består av en tankesmedja, som utgörs av olika arbetsgrupper med erfarenhetsexperter från målgruppen. Projektet ska bygga upp en social app kopplad till en digital plattform som är tillgänglig och trygg. Plattformen ska både ge möjlighet att lära känna nya personer och fördjupa och vårda befintliga relationer.

En annan del blir att testa nya eller vidareutveckla befintliga metoder för fysiska mötesplatser. Tillsammans med målgruppen och i dialog med de involverade kommunerna, regionerna och myndigheterna är målet att skapa förändring.

En tredje del av projektet handlar om att stötta verksamheter riktade till personer med LSS-beslut att bli bättre på att möjliggöra och stötta användarnas nära relationer och samtidigt undanröja hinder.

Begripsam, Axess lab och Nordic Accessability Group ansvarar för förvaltningen av den sociala appen. Det finns också planer på att bilda en stiftelse som kan arbeta vidare med att förvalta och vidareutveckla kunskaperna och idéutvecklingen från projektet samt från besläktade projekt och verksamheter.

Beviljat belopp

11 880 588 kronor

Projektets tidstatus

30%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Beviljat belopp

11 880 588 kronor

Projektets tidstatus

30%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Kontakt

Ort
Uppsala
Sidan uppdaterades 2021-02-25.