Till innehållet

Religion 1-2 på teckenspråk

Projektet drivs av: Teckenpedagogerna

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram ett digitalt läromedel på teckenspråk i skolämnet religion avsett för döva och hörselskadade gymnasieelever.

Materialet kommer att innehålla teckenspråkiga genomgångar med tillhörande övningar utifrån olika kursmoment. Syftet med projektet är att ge målgruppen lika förutsättningar som hörande elever till lärande inom skolämnet religion. Teckenpedagogerna ansvarar efter projektets slut för att förvalta, utveckla och fritt tillhandahålla materialet på Teckenpedagogernas webbplats. Flera av samverkansparterna kommer antingen att själva lägga ut materialet eller att länka till det från sina respektive webbplatser.

Beviljat belopp

6 820 000 kronor

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

6 820 000 kronor

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Kontakt

Liknande projekt

  • Teckenspråk för döva 1-2

    Syftet med projektet är att ta fram ett läromedel för målgruppen döva elever, både för studieförberedande och yrkesförberedande utbildningar på…

  • Mellan två världar

    Barn och unga som är i behov av hörhjälpmedel som hörapparat eller cochlea implantat kan trots sina hjälpmedel ändå uppleva att de inte hör…

  • Cilia-GO!

Sidan uppdaterades 2023-03-08.