Till innehållet

Remember

Projektet drevs av: Team 49 Olofström

Beskrivning av projektet

Remember är ett brotts- och drogförebyggande program som vänder sig till elever i årskurs 7-9.

Syftet med projektet är:

 • Att bygga upp och etablera ett brotts- och drogförebyggande program för årskurs 7-9 som bedrivs i tävlingsform och därmed stärka det brotts- och drogförebyggande arbetet bland ungdomar i Sverige.
 • Att anpassa programmet så att så många ungdomar som möjligt, oavsett personliga förutsättningar, ska kunna tillgodogöra sig programmets budskap.

Målet med projektet är att skapa ett digitalt brotts- och drogförebyggande verktyg för ungdomar i årskurs 7-9, se bilaga för utförligare målbeskrivning.

Remember är en helt ny metod inom den förebyggande utbildningssektorn. Programmet ska inte vara beroende av att någon vuxen leder utbildningen utan bygga på att varje ungdom, enskilt eller i grupp, ska lösa de olika övningsfallen (som beskrivits i tidigare projektbeskrivning) var och när de vill. För att ungdomarna ska få motivationen att göra detta och även rent praktiskt kunna göra det, så kommer hela Remember att digitaliseras för att kunna genomföras via dator, smartphones, etc. Vi kommer alltså att gå utanför de traditionella ramarna; att förebyggande arbete ska ledas av till exempel en lärare i ett klassrum. En anledning till detta är att ungdomar i tonåren ofta vill skapa sig en egen uppfattning om saker och ting, utan påverkan av någon vuxen. Då tillgängligheten via nätet bara ökar och ökar så ser vi även att ungdomar kan och vill ta ett större ansvar för att ta in ny kunskap. Med andra ord lär de sig att tänka förebyggande när de löser fallen. Givetvis kan även Remember genomföras på lektionstid via exempelvis smartboards om läraren vill.

Under projektets gång samarbetar vi med tre pilotskolor där elever i olika kön från årskurs 7-9 är representerade. Ungdomarna får prova olika interaktiva metoder på nätet som är relaterade till förebyggande arbete som t.ex. alkohol, nätmobbning etc. Utifrån delar av deras kommentarer och svar utformas det nya digitala verktyget.

Förutom pilotgruppen har vi även besökt andra skolor för att få någon form av referenser till pilotgruppens uppfattningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Kontakt

Ort
Olofström

Liknande projekt

 • Demokratiodling

  Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

 • Du kan, jag kan - en vändpunkt för unga i utanförskap

  Projektet ska genom musik fostra ungdomar i utanförskap att närma sig själva och formulera sina känslor i enlighet med en musikpedagogisk tradition.…

 • B-Art

  Projektet ska ge ungdomar 13-18 år redskap för personlig utveckling, språkutveckling och livslångt lärande genom systematisk professionell…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.