Till innehållet

Resilient gamers

Projektet drivs av: Flamman Socialt Förebyggande Centrum

Beskrivning av projektet

Unga ska kunna motverka ett hatiskt klimat, uttryck för extremism och radikalisering inom gamingvärlden. Därför vill det här projektet skapa ett arbetssätt med konkreta verktyg som kan öka unga gamers resiliens (motståndskraft) gällande hat, extremism och radikalisering.

Metoden kommer att infatta ett självskattningsverktyg kring risk för radikalisering och ett coachningsverktyg för att utveckla motståndskraften och ge möjlighet att stå emot hatbudskap hos unga gamers och förebygga radikalisering.

I metoden ingår även workshops, en kunskapsbank och handledning i syfte att skapa dedikerade medspelare på gamingplattformar som får verktyg att skapa ett mer positivt och tolerant gamingklimat.

Verktygen skapas av unga spelare (12-25 år) tillsammans med projektutvecklare och relevanta samarbetspartners. Verktygen kommer dels att implementeras i organisationen och samverkanspartners reguljära verksamhet, dels att erbjudas till aktörer som arbetar med unga och/eller med gaming.

Beviljat belopp

11 502 576 kronor

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Beviljat belopp

11 502 576 kronor

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Flamman Akademi - Nej till kriminalitet

    Projektets syfte är att, tillsammans med unga, bygga ett stärkande program som stärker ungas livsfärdigheter, arbetar våldsförebyggande och stärker…

  • Extremkoll 2.0

    Syfte och mål med projektet är att bygga en plattform för aktörer som arbetar för demokratiska värden och mot våldsbejakande extremism tillsammans…

  • Extremkoll

    Projektet ska erbjuda alla unga i Sverige, 13-25 år, kunskap och verktyg för att stå emot extremistiska budskap och propaganda på nätet.

Sidan uppdaterades 2022-11-14.