Till innehållet

RG Aktiv Start

Projektet drivs av: RG Aktiv Rehabilitering

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en ny form av uppsökande verksamhet för personer som nyligen fått en ryggmärgsskada.

Man kommer att vidareutveckla och anpassa den befintliga uppsökande verksamheten till nya förutsättningar. De nya förutsättningarna handlar om att vården förändras, med bland annat kortare vårdtider och att ryggmärgsskadevården blir centraliserad och inkluderar fler typer av skador. Den kortare vårdtiden innebär att uppsökarverksamheten redan under sjukhusvistelsen behöver ta hänsyn till individens kommande
behov i den vardag som hen ska återgå till. I projektet ska man också utveckla förebildsverksamhet för anhöriga samt skapa former och utbildning så att den uppsökande verksamheten även kan ske på ett digitalt sätt.


Målet är att alla personer som tillhör målgruppen får träffa en uppsökare under sin vårdtid. Projektet sak ske i nära samverkan med relevanta vårdaktörer och andra civilsamhällesorganisationer, både etablerade och nya samarbeten. Man kommer att hämta inspiration från andra organisationers metoder för att skapa och upprätthålla ideellt engagemang.

Efter projektets slut kommer projektverksamheten att vara en del av RG Aktiv Rehabiliterings ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

6 721 591 kronor

Projektets tidstatus

63%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i augusti 2025.

Beviljat belopp

6 721 591 kronor

Projektets tidstatus

63%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i augusti 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Äldreprojektet (Äldre hivpositivas livssituation)

    Hiv-Sverige ska tillsammans med lokala medlemsföreningar och offentliga aktörer synliggöra och förbättra äldre hivpositivas livssituation i Sverige.

  • Jag är berättaren

    Projektet ska främja kulturell representation av hbtq-personer med funktionsnedsättningar.

  • Volontärskap för alla

    Syftet med projektet är att inspirera och underlätta ideellt engagemang för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2023-01-04.