Till innehållet

Right To Work

Projektet drivs av: Right To Play Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa möjligheter för nyanlända ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och att förändra rekryteringsmönster hos arbetsgivare.

Projektet syftar till att skapa möjligheter för nyanlända ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och att förändra rekryteringsmönster hos arbetsgivare.

Målet är att utveckla en metod och ett arbetssätt där målgruppen får arbete direkt efter gymnasiet. Metoden ska innehålla individanpassade insatser, kompetens- och nätverksbyggande aktiviteter och ett nära samarbete med arbetsgivare. 

Efter projektet ska verksamheten drivas vidare inom föreningen och finansieras genom offentliga medel, stiftelser och fonder. Metoden ska även spridas till andra aktörer som vill arbeta på liknande sätt. Arbetssättet ska också kunna användas på andra målgrupper som står långt från arbetsmarknaden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i oktober 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Hopp med Jobb

    Projektet ska stödja nyanlända ungdomars etablering på arbetsmarknaden genom att förbereda ungdomarna så att de får stöd och möjlighet att snabbt…

  • Vi vill Bidra i partnerskap

  • On track!

Sidan uppdaterades 2020-09-01.