Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Rise Unga

Projektet drivs av: Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

Beskrivning av projektet

Riksföreningen Rise vill skapa en stödverksamhet för unga vuxna för att förhindra de långsiktiga negativa konsekvenser som individer och samhälle får när utsatta inte vågar berätta om eller inte får stöd efter sexuella övergrepp i barndomen.

Rise vill även ta fram verktyg för att bidra till ökad kunskap och kompetens hos yrkesverksamma som träffar denna målgrupp, så att fler utsatta vågar berätta och får ett bra bemötande när de gör det. Den stödportal som finns kommer att uppdateras dels för att nå ut och ta emot unga och unga vuxna, dels till yrkesverksamma som i sitt arbete träffar målgruppen. De föreläsningar och digitala utbildningar som tas fram under projektet kommer att utvecklas och fortsätta erbjudas både till unga vuxna och yrkesverksamma som träffar målgruppen. Förutom digitala utbildningar ska det bland annat tas fram en handbok för mentorer och filmer för spridning av information. Allt ska implementeras i ordinarie verksamhet efter projektets slut.

Beviljat belopp

5 599 364 kronor

Projektets tidstatus

3%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

5 599 364 kronor

Projektets tidstatus

3%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-11-10.