Till innehållet

Rise Unga

Projektet drivs av: Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

Beskrivning av projektet

Riksföreningen Rise vill skapa en stödverksamhet för unga vuxna för att förhindra de långsiktiga negativa konsekvenser som individer och samhälle får när utsatta inte vågar berätta om eller inte får stöd efter sexuella övergrepp i barndomen.

Rise vill även ta fram verktyg för att bidra till ökad kunskap och kompetens hos yrkesverksamma som träffar denna målgrupp, så att fler utsatta vågar berätta och får ett bra bemötande när de gör det. Den stödportal som finns kommer att uppdateras dels för att nå ut och ta emot unga och unga vuxna, dels till yrkesverksamma som i sitt arbete träffar målgruppen. De föreläsningar och digitala utbildningar som tas fram under projektet kommer att utvecklas och fortsätta erbjudas både till unga vuxna och yrkesverksamma som träffar målgruppen. Förutom digitala utbildningar ska det bland annat tas fram en handbok för mentorer och filmer för spridning av information. Allt ska implementeras i ordinarie verksamhet efter projektets slut.

Beviljat belopp

5 599 364 kronor

Projektets tidstatus

73%

Projektet startade i februari 2022 och avslutas i februari 2025.

Beviljat belopp

5 599 364 kronor

Projektets tidstatus

73%

Projektet startade i februari 2022 och avslutas i februari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Efter Knas

    Syfte och mål med projektet är att skapa ett rikstäckande eftervårdsprogram riktat till unga och unga vuxna 16 till 25 år som är i slutet av…

  • Arion

    Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

  • Experiment för alla

    Syftet med projektet är att stärka elevernas kritiska tänkande samt att sänka trösklarna till den akademiska världen för barn i områden med hög…

Sidan uppdaterades 2022-07-04.