Till innehållet

Riskful Play

Projektet drivs av: Korpen Vallentuna

Beskrivning av projektet

Riskful play ska stärka barns och ungdomars självförtroende att ta kontroll över sina fysiska och mentala förmågor.

Syftet med Riskful play är att stärka barns och ungdomars självförtroende att ta kontroll över sina fysiska och mentala förmågor. Genom att utmana målgruppens förmågor i miljöer som triggar leklust och nyfikenhet, utvecklas så väl de motoriska som de mentala egenskaperna – något som stärker målgruppens känsla av egenmakt och möjlighet att påverka sin framtid.

Korpen Vallentuna ska, tillsammans med flera samarbetsparter, ta fram en metodbok och en ledarutbildning kring spontanidrott. Ett delmål är att metoden även ska kunna användas av kommuner och andra aktörer i planerandet av nya utmanande spontanidrottsytor. 

Efter projektet erbjuder Korpen Vallentuna de nya aktiviteter och den ledarutbildning som tas fram i projektet. Metoden kommer att finnas tillgänglig för andra föreningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i oktober 2022.

En flicka balanserar på en lina utomhus, i solsken. För att få stöd håller hon i en ung mans arm. Mannen går på marken bredvid. I bakgrunden syns andra barn.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Vallentuna

Liknande projekt

  • Boccia för ungdomar med gravare funktionsnedsättningar

    IFAH (Idrottsföreningen för alla handikappade) vill i samarbete med föreningen Tranan HIK öka intresset för boccia i Stockholm och Mälardalen.

  • 5-A-SIDE LIVE

    Projektet ska sprida metoden 5-a-side till tre olika distrikt i Sverige i syfte att etablera fler lag.

  • Alla har talang

    Syftet med projektet är att frigöra talang och potential hos ungdomar och ge dem verktyg för att bli ledare.

Sidan uppdaterades 2020-11-09.