Till innehållet

Riskful Play

Projektet drevs av: Korpen Vallentuna

Beskrivning av projektet

Riskful play ska stärka barns och ungdomars självförtroende att ta kontroll över sina fysiska och mentala förmågor.

Syftet med Riskful play är att stärka barns och ungdomars självförtroende att ta kontroll över sina fysiska och mentala förmågor. Genom att utmana målgruppens förmågor i miljöer som triggar leklust och nyfikenhet, utvecklas så väl de motoriska som de mentala egenskaperna – något som stärker målgruppens känsla av egenmakt och möjlighet att påverka sin framtid.

Korpen Vallentuna ska, tillsammans med flera samarbetsparter, ta fram en metodbok och en ledarutbildning kring spontanidrott. Ett delmål är att metoden även ska kunna användas av kommuner och andra aktörer i planerandet av nya utmanande spontanidrottsytor. 

Efter projektet erbjuder Korpen Vallentuna de nya aktiviteter och den ledarutbildning som tas fram i projektet. Metoden kommer att finnas tillgänglig för andra föreningar.

Efter projektet

Projektet har lett till:

 • etablering av Riskful Play som en välkänd satsning nationellt.
 • nationell uppmärksamhet kring ämnet "risktagande lek".
 • att Boverket inkluderat metoden på sin webbplats.
 • inspiration till nya arvsfondsprojekt inom ämnet Riskfylld lek, såsom "Rörelserika offentliga anläggningar" i Stöcke, "Den Barnkonventionella lekplatsen" i Örebro och "Gatulabba" i Malmö.
 • aktivt deltagande i startandet av nätverket "Risk benefit analysis" (RBA) i Sverige.
 • realisering av Snapptuna-anläggningen, den första i sitt slag, som bygger på principerna för "Risktagande lek".
 • överskridande samarbete och samtal mellan kommunens förvaltningar.
 • nya barn/ungdomsverksamheter i föreningen
 • aktivering av drygt 20 000 barn och ungdomar.
 • möjlighet för drygt 500 barn och ungdomar att påverka projektet.
 • cirka 250 genomförda workshop inom Riskful Play.
 • utbildning av drygt 150 yrkesverksamma inom området.
 • utbildning av drygt 100 ungdomar.
 • inkludering av drygt 50 barn, ungdomar och personer med funktionsvariation.
 • samarbeten med 15 samverkande skolor (för-, grund- och gymnasieskolor).
 • arrangerande av 12 nationella konferenser för spridning av information.
 • skapande av en anläggning där barn och ungdomar har varit med och byggt enligt Riskful Play-metoden.
 • realisering av en stor anläggning som använder Riskful Play-metoden.
 • utveckling av ett unikt koncept för bygglek.
 • samarbeten med en gymnasieskola inom projektet.
 • produktion av en handbok och introduktion av en ny metod inom ämnet.

Metoden finns tillgänglig att ladda ned gratis eller i kombination med ett stort antal workshoppar som erbjuds till självkostnadspris.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2019 och avslutades i april 2023.

En flicka balanserar på en lina utomhus, i solsken. För att få stöd håller hon i en ung mans arm. Mannen går på marken bredvid. I bakgrunden syns andra barn.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2019 och avslutades i april 2023.

Kontakt

Ort
Vallentuna

Liknande projekt

 • Hela spelaren

  Projektet syftar till att använda fotboll som verktyg för att skapa social utveckling och integration för ungdomar i Skellefteå, både svenskfödda…

 • Ett enat Kristinehamn

  IFK Kristinehamn Fotboll ska skapa och etablera en nybörjarverksamhet för nyanlända barn och ungdomar där deltagarna utvecklas sportsligt, socialt…

 • Integration och hållbar utveckling genom aktivt friluftsliv

  Projekt ska arrangera regelbundna aktiviteter med fokus på äventyr och naturupplevelser, ta fram ett hållbarhetsprogram med metodmaterial för…

Sidan uppdaterades 2023-07-10.