Till innehållet

Riskful Play

Projektet drivs av: Korpen Vallentuna

Beskrivning av projektet

Riskful play ska stärka barns och ungdomars självförtroende att ta kontroll över sina fysiska och mentala förmågor.

Syftet med Riskful play är att stärka barns och ungdomars självförtroende att ta kontroll över sina fysiska och mentala förmågor. Genom att utmana målgruppens förmågor i miljöer som triggar leklust och nyfikenhet, utvecklas så väl de motoriska som de mentala egenskaperna – något som stärker målgruppens känsla av egenmakt och möjlighet att påverka sin framtid.

Korpen Vallentuna ska, tillsammans med flera samarbetsparter, ta fram en metodbok och en ledarutbildning kring spontanidrott. Ett delmål är att metoden även ska kunna användas av kommuner och andra aktörer i planerandet av nya utmanande spontanidrottsytor. 

Efter projektet erbjuder Korpen Vallentuna de nya aktiviteter och den ledarutbildning som tas fram i projektet. Metoden kommer att finnas tillgänglig för andra föreningar.

Projektets tidstatus

86%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

En flicka balanserar på en lina utomhus, i solsken. För att få stöd håller hon i en ung mans arm. Mannen går på marken bredvid. I bakgrunden syns andra barn.

Projektets tidstatus

86%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Vallentuna
Sidan uppdaterades 2020-11-09.