Till innehållet

Ronjabollen 2.0

Projektet drevs av: Föreningen Tjejers Rätt I Samhället (TRIS)

Beskrivning av projektet

Ronjabollen 2.0 är ett fotbollsprojekt för tjejer i åldrarna 10-15 som bor i resurssvaga områden i Uppsala.

Mål för Ronjabollen är att: • Skapa möjligheter för flickor från målgruppen att börja spela fotboll. • Deltagare från målgruppen ska bli en del av Sveriges fotbolls- och föreningsliv. • Fler från målgruppen vågar ta initiativet att söka sig till idrottsklasser på högstadiet och gymnasiet. • Fler tjejer från målgruppen finns representerade i Uppsalas idrottsklasser. • Starta en systerförening i Gottsunda och Gränby samt samarbeten med breddföreningar som ska agera mellansteg/sluss till att komma in på högre fotbollssatsningar. • Sprida projektets erfarenhet och kunskaper till andra idrottsföreningar genom en metodhandbok. • Öka handlingsutrymmet för flickor och tjejer som lever med vardagsheder. • Öppna dörrar till delaktighet och integration för målgruppen. 

Målet är att projektet ska leva vidare efter projekttidens. Det kommer att möjliggöras genom finansiering från näringslivet. Projektet är en uppstart för att nå den långsiktiga visionen om att den svenska damfotbollen ska representera det svenska samhället demografiska uppsättning. Men också att svensk idrotts värdegrund ska uppfyllas. Detta ska gälla alla nivåer inom fotbollslag allt ifrån: korpen till elitnivå. Detta är ingenting som Sirius kommer kunna uppnå under dessa tre år. Men för att detta ska kunna förverkligas måste någon ta de första initiala stegen. Sirius intention är att påbörja arbetet och etablera förutsättningar för att fler ska kunna ta efter. Drömmen är att se några av Ronjabollen 2.0 tjejer på högre nivåer inom svensk damfotboll i framtiden. Målet är även att projektets koncept ska tas upp av andra idrottsföreningar runt om i Sverige. Med hjälp av metodhandboken kommer andra idrottsföreningar få mer kunskap och vägledning kring hur man kan arbeta för att nå ut till målgruppen. Metodhandboken kommer att finnas till för försäljning efter år tre. Vi kommer även att erbjuda utbildning i samband med metodhandboken. Detta skapar stora förutsättningar för projektets koncept att leva vidare.   

Delaktighet från målgruppen​:

 • En referensgrupp med representanter från målgruppen kommer bildas. De kommer få möjlighet att presentera egna idéer och önskemål, samt utvärdera projektets olika delar. Gruppen kommer även få vara med och besluta om hur mötet med föräldrarna ska se ut. De kommer få lyfta sina egna frågor och tala om för projektanställda vad de vill att projektet ska förmedla till deras föräldrar. Referensgruppen kommer få planera och de kommer tilldelas ansvarsområden inom projektet. Exempelvis planera sommarläger.
 • Deltagare som har visat intresse kommer att få möjlighet att bli ledare på fotbollsträningarna samt mentorer för nya deltagare. Detta gäller från år 2. 
 • Några deltagare kommer att få chansen att berätta om sina erfarenheter på den slutgiltiga konferensen.
 • Deltagare kommer att få vara med och skapa reklamfilm.
 • Deltagarna ska fylla i utvärdering efter varje projektår där deras åsikter om projektet kommer fram. 
 

TRIS- tjejers rätt i samhället Verksamhetschef på TRIS: Mariet Ghadimi, telefon: 0707176561 mail: mariet@tris.se Skolor i Uppsala: Gränbyskolan kommer att vara en av de skolor som Ronjabollen kommer att samarbeta mest med. Projektet kommer att presenteras och finnas i skolan samt vara ett stöd i frågor gällande målgruppen. Gottsundaskolan kommer att vara en av de skolor som Ronjabollen kommer samarbeta mest med. Projektet kommer att presenteras och finnas i skolan samt vara ett stöd i frågor gällande målgruppen. Upplands idrottsförbund Idrottschef: Dag Söderberg

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

 • SPRAK in motion

  Projektet ska underlätta språkinlärningen för nyanlända och göra inlärningen lustfylld genom att använda teater och dramapedagogik i…

 • Orda - kreativt skrivande för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Projektet ska utveckla Orda-grupper inom vilka personer med intellektuell funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka…

 • Tillsammans

  Projektet är ett integrationsprojekt som ska skapa en plattform och mötesplats för nyanlända ungdomar i Uppsala som genom ishockey får nya kontakter…

Sidan uppdaterades 2021-06-15.