Till innehållet

Roofy Safety - Brädsporternas säkerhetsambassadörer

Projektet drevs av: Roofy's Safety Ambassadors

Beskrivning av projektet

Att påverka säkerheten inom sporten skateboard. Utbildning, information, marknadsföring för att skapa motivation för säkrare åkning och bättre användning av skyddsutrustning. Att praktiskt ställa upp med Skyddotek och utlåning av utrustning

I år väntas mellan 2500-5000 personer skada sig i samband med skateboardåkning. Det är oftast unga killar under arton år som ramlar. För varje tionde som skadar sig, får en av dem ett slag i huvudet. Ändå har inte alla evenemang, skatehallar och parker infört hjälmtvång. De flesta saknar möjlighet att låna ut skydd till sina medlemmar. Med vad vi just berättat vill vi illustrera hur skateboardsäkerhet är en utmaning det här projektet försöker söka en hållbar lösning på. Vårt uppdrag står både i att öka ungas användande av skydd och kunskap om säkerhet, som att informera kommuner, föreningar, företag och arrangörer om vilket ansvar de har för ungas skateboardsäkerhet.  

Roofy Safetys kärnverksamhet kan delas upp i tre delar eller sektioner. Våra tre sektioner är: Utbildningar, Skyddotek (bibliotek för skydd) samt evenemangssäkerhet. För att tydligt visa vilka mål vi önskar uppnå i projektet för år tre, väljer vi att presentera varje sektion för sig och de till dem tillhörande målen. 4a. Utbildningsmålen är att: - Säkerhetsutbilda minst 200 barn/unga och ansluta dem till projektet som ambassadörer - Första hjälpen utbildningen ska ha stark koppling till skateboardskador och olyckor - Målgruppen ska få tillgång till säkerhetsmaterial och information digitalt via projektet 4b. Mål med skyddoteket är att: ‘ - Ansluta 3 nya verksamheter - Minst en av de nya verksamheterna ska köpa tjänsten av projektet, ej få den sponsrad - Informera minst 10 kommuner/verksamheter i Sverige om att Skyddoteket finns 4c. Mål med evenemangssäkerheten är att: - Utbilda 4 nya aktörer eller arrangörsteam i Roofy Safety Program - Certifiera minst 4 aktörer/arrangemang med Roofy Safety Stamp - Målgruppen ska få tillgång till material och information digitalt via projektet - Utöka materialbanken för utlåning av personskydd och bansäkringsmaterial - Introducera en avgift för tillhandahållande av Säkerhetspaketet till evenemang. - Medverka till fördjupa utredning när det inträffar en allvarlig olycka

Projektets överlevnad efter projekttidens slut Framtida utbildningskostnader kommer att täckas upp med kursavgifter och eventuellt stöd från Riksidrottsförbundet. Kursmaterialet är redan digitaliserat och kan erbjudas alla deltagare gratis. Skyddoteket Skyddoteket ska vara en tjänst som erbjuds kommuner och verksamheter runt om i landet. Det ska vara enkelt för den som vill att beställa olika paketlösningar. Målet är att administrera Skyddoteket via Sveriges Skateboardförbund. Evenemangssäkerhet Den kunskap om säkerhet som arrangörerna får genom “Roofy Safety Program” kommer efter projekttidens slut spridas digitalt via en kurshandbok som togs fram under projektår 1. Till detta tar vi även fram en enkel arrangörsguide i evenemangssäkerhet för mindre evenemang. Utöver “Roofy Safety Program” har projektet tagit fram ett paket som underlättar och stärker säkerheten på evenemang. Paketet är idag kostnadsfritt för arrangörerna och innehåller olika slags skyddsmaterial. I paketet tillkommer även ett funktionärsteam om upp till 10 personer plus teamleader. För att kunna erhålla detta paket i framtiden kommer vi kräva en avgift av arrangörerna. Dessutom ska vi söka medel via Riksidrottsförbundet för att täcka kostnader för funktionärer och första hjälpen material. Målet är att Sveriges Skateboardförbund ska administrera Roofy Safety Program och säkerhetcertifieringen av evenmang i framtiden.

Målgruppens engagemang i projekplanering och i projektet Vi har tagit emot en del mail och pratat med många ur målgruppen under sommarens evenemang. På så sätt har vi samlat in förslag på utvecklingsmöjligheter för projektets tredje år. Till detta gjorde vi även tre utvärderingar under året, vilka vi hämtat förslag från. Generellt sätt ser vi att målgruppen önskar en plattform där de kan hitta information om skateboardsäkerhet inom olika teman. En handbok för evenemangssäkerhet, filmer som lär ut första hjälpen/HRL, exempelvideor på olika fallolyckor och vad en som funktionär/åskådare kan göra i en sådan situation och så vidare. Även vår omarbetade grundkurs i säkerhet, där vi kombinerade skateskola med säkerhetsteori uppskattades väldigt. Säkerhetspassen byggde på temat “attityd och norm kring säkerhet”, där vi bland annat pratat om åskådareffekten och vikten av att använda hjälm. Denna projektplan bygger på målgruppens reaktioner och engagemang i projektets olika aktiviteter under året som gått.

Sedan Skateboarsförbundet bildades och blivit en del av Riksidrottsförbundet så utvecklas ett samarbete den vägen. Projektet ringer upp Sveriges kommuner och tar reda på vilka anläggningar och föreningar som finns vilket kompletterar Skateboardsförbundets register. Information kommer att kunna skickas ut till rätt mottagare om utbildningar m.m. Vi har ett samarbete med bl.a. Bryggeriet i Malmö och medverkar i BetongCupen. Vi deltar i olika event som olika föreningar och företag anordnar. Vi knyter genom projektet samarbete med såväl forkare som t.ex. andra föreningar som NTF.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Årsta

Liknande projekt

  • Mamas Retro

    Det krävs ett nytänkande gällande arbetsdeltagande och delaktighet. Med Mamas Retro erbjuder vi kvinnor med olika bakgrund vägar till empowerment,…

  • Att höras

    Att höras. Ungdomar och barn ska starta upp lokal-tv redaktioner. Utifrån egna intressen ska de producera lokal-tv till Fria kanalen i Gävle samt…

  • Unga i klosterområdet

Sidan uppdaterades 2020-06-02.