Till innehållet

Rörelsebingo

Projektet drevs av: Skellefteå kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen

Beskrivning av projektet

Projektet Rörelsebingo ska utifrån en skotsk förebild ta fram en modell för äldre med funktionsnedsättning. Bingo och rörelse ska kombineras.

Den nya verksamheten ska locka till fysisk aktivitet, vilket i sin tur ska motverka fallskador och skapa bättre fysisk och psykisk hälsa för målgruppen. Projektet ska i anslutning till verksamheten utveckla en applikation där bingorutorna genom musik och animationer knyts till olika rörelser. Rörelsebingo är i första hand tänkt som en social aktivitet i grupp, men kan även utövas enskilt.

Efter projektet

En webbapplikation med Rörelsebingo har utvecklats tillsammans med regionen och civilsamhället.

Verksamheten lever vidare i samverkan mellan Skellefteå kommun och projektets samverkansparter. Driftskostnaden för webbplatsen står kommunen för.

Beviljat belopp

977 000 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i juni 2023.

Beviljat belopp

977 000 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i juni 2023.

Kontakt

Ort
Skellefteå

Liknande projekt

  • Mer kraft och bättre ork

    Projektet ska göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

  • På Rätt Plats

    Föreningen ska utveckla en ny modell med taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet, friskvård och social gemenskap för målgruppen äldre…

  • Hela spelaren

    Projektet syftar till att använda fotboll som verktyg för att skapa social utveckling och integration för ungdomar i Skellefteå, både svenskfödda…

Sidan uppdaterades 2024-01-10.