Till innehållet

ROTA

Projektet drevs av: Stiftelsen Activa i Örebro län

Beskrivning av projektet

ROTA- Samlar människor och skapar delaktighet för enskilda medlemmar i Kommunens föreningar.

Projekt ROTA syftar till att en grupp unga vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar ska sysselsättas och få kunskap om våra mänskliga rättigheter, den demokratiska processen, retorik, samverkan och Design for all. Målet är att ca 25 föreningar ska kunna rekrytera medlemmar som tidigare inte kunnat delta i föreningslivet.

ROTA söker goda exempel från föreningslivet. ROTA träffar föreningar för dialog om verksamhet och värdegrund. Deltagarna går efter utbildning ut till organisationerna utifrån föreningarnas önskemål om plats och tid. ROTA bildar nätverk. Vi samverkar med studieförbunden. ROTA erbjuder råd och stöd i Design for all. ROTA främjar andra organisationers sätt att fungera. ROTA ska visa att det går att öppna det civila samhället. Det tar tid att förändra människors förhållningssätt, ROTA har vågat lyfta en fråga som för många är enormt känslig: Det är jobbigt att vara alla till lags! Kommunens civila del har fått del av det som vi idag med glädje kallar ”Design for all” och föreningarna öppnar sina olika verksamheter och välkomnar nya medlemmar. Vi ser att alla förbättringar/anpassningar inte per automatik är kostnadskrävande, mycket kan göras inom befintlig verksamhet med duktiga människor som vill utnyttja sin erfarenhet med hammare och spik eller papper och penna.

ROTA kommer att bli ett verktyg, ett nav för tillgänglighetsförbättring i Föreningarnas Hus och för det civila samhället i Örebro län. Vårt utbildningsmaterial ska ingå i studieförbundens cirkelutbud och ROTA går från projekt till ideell förening 2015. ROTA ger ett tillgänglighetslyft till det civila

ROTAs försök till samarbete med Kommunstyrelsen i Örebro   20140930 Nu har fem år gått sedan Humanas Tillgänglighetsbarometer för första gången tog temperaturen på kommunernas arbete med att förbättra tillgängligheten. edsättning. Det kan handla om att ställa krav på att se till att den kultur och fritid som kommunen delvis finansierar är tillgänglig för alla. Vid årsskiftet 2014-2015, kommer lagen som innebär att otillgänglighet ska klassas diskriminering att träda i kraft.  Nu har Örebro kommun som idag har försämrat sin tillgänglighet från 20:e till 57:e plats på rankningslistan, skäl att förbättra sitt arbete med att tillgänglighetsgöra föreningslivet med anledning av att lagen införs. Ur Humans tillgänglighetsbarometer: Örebro kommun 10. TILLGÄNGLIGHET OCH FÖRENINGSVERKSAMHET Ställer kommunen krav som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning när bidrag till föreningsverksamhet delas ut? Svar: Nej Projekt ROTA önskar en diskussion med politiken om hur vi tillsammans kan flytta upp kommunen på tillgänglighetsbarometern till år 2015! Vi har kompetens och en välgrundad och användbar metod. ROTA erbjuder råd och stöd i Design for all och främjar andra organisationers sätt att fungera. Vi visar att det går att öppna det civila samhället!  Vi erbjuder föreningarna kunskap i Design for all, genom vårt eget material FIKA ©   Efter vårt stöd har de uppfyllt villkoren för tillgänglighet och är berättigade för föreningsstöd!    

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2013 och avslutades i augusti 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2013 och avslutades i augusti 2016.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Dövas Kulturarv

    Projektet ska samla in berättelser från personer med hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet sätts sedan…

  • Nya vägar - trafikkunskap för alla

    Projektet ska bedrivas i mycket nära samverkan med Kumla funktionshindrades motorklubb (KFMK). Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska…

  • Vem har rätt att kalla sig konstnär

    Projektet ökar förutsättningarna för unga konstnärer med funktionsnedsättning att bli delaktiga i det ordinarie kulturlivet.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.