Till innehållet

Run for Office - en innovativ plattform skapad av Höj Rösten och Löparakademin

Projektet drivs av: Löparakademin

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ge unga kunskap och verktyg för att omvandla sitt samhällsintresse till ökat engagemang och handling för ett hållbart samhälle och en starkare demokrati.

Målgruppen för projektet är ungdomar i åldern 15–20 år. Målet är att tillsammans med ungdomarna utveckla Run for Office, en innovativ plattform för samhällsengagemang och demokrati, som består av en samling aktiviteter inom folkbildning, självledarskap och fysisk aktivitet.

Run for Office kommer att drivas som ett samverkansprojekt mellan Löparakademin och stiftelsen Höj Rösten där en utgångspunkt är att träning kan användas som verktyg för att främja social inkludering och katalysera samhällsengagemang.

Det kommer att bestå av fem sammankopplade koncept i form av ett utbildningsprogram, ett mentorsprogram med fokus på samhällsförändring, återkommande evenemang med inspirationssamtal och föreläsningar, ungdomsledda dialogaktiviteter med politiker samt en partipolitisk obunden valkampanj för ökat valdeltagande.

Den nya verksamhet som formas ska efter att projektet är avslutat drivas vidare inom Löparakademin i samarbete med stiftelsen Höj Rösten. Det finns olika strategier hur det ska finansieras och drivas för att bli en permanent verksamhet.

Beviljat belopp

3 797 016 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2021 och avslutades i juli 2024.

Beviljat belopp

3 797 016 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2021 och avslutades i juli 2024.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Starta en barn- och ungdomsjour på teckenspråk

    Projektet ska utveckla en internetbaserad barn- och ungdomsjour dit döva och hörselskadade teckenspråkiga ungdomar mellan 7 och 21 år kan vända sig…

  • Föräldraskap på lika villkor - webbkurs

  • Prata projekt

    Prata projekt syftar till att ge målgruppen unga 12 - 25 år utökade och muntliga verktyg för att uttrycka sina projektidéer för att på så vis få…

Sidan uppdaterades 2021-09-24.