Till innehållet

RUSTA - Rätt utvecklat stöd till studenter med Asperger

Projektet drivs av: Autism- och Aspergerförbundet

Beskrivning av projektet

Detta projekt syftar till att skapa ett nytt strukturerat, individuellt arbetssätt med nya metoder och verktyg riktat till studenter med Aspergers syndrom på högskola och universitet så att de kan hantera sin studievardag. 

Syftet med projektet är att skapa ett nytt strukturerat, individuellt arbetssätt med metoder och verktyg riktat till målgruppen studenter med Aspergers syndrom vid högskola och universitet. Målet är att tillsammans med målgruppen skapa fungerande verktyg och metoder som ska ge stöd i studiesituationen. Man kommer följa 20 studenter på KTH under projekttiden och tillsammans med dem pröva och utvärdera stödinsatser. Man kommer även att inhämta kunskap från forskning och internationella erfarenheter. Detta ska dokumenteras och bli till en handbok/webbutbildning som ska finnas i tre versioner (olika versioner till olika mottagare), och som vänder sig till universiteten/högskolorna, studenterna själva och samordnare/mentorer som stöttar dessa studenter. Detta ska man sprida till landets universitet/högskolor, via samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Handboken/webbutbildningen kommer efter projekttiden att förvaltas av förbundet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Musikschlaget arrangörslyft

    Projektet ska utveckla en arrangörsutbildning av, med och för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

  • Inflytande i rättspsykiatrin

    Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på…

  • Hälsoprojektet - för och av äldre

    Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.