Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Safe Skills (tidigare Safetour)

Projektet drivs av: Räddningstjänsten Skåne nordväst (RSNV)

Beskrivning av projektet

Projektet Safe Skills vill testa en förebyggande metod tillsammans med barn och unga, vars syfte är att utveckla ett nytt sätt att förmedla och undersöka hur riskfyllda situationer och miljöer kan hanteras genom att målgruppen lär sig att identifiera risker, hantera grupptryck, arbeta tillsammans i team och agera när olyckan varit framme.

Detta ska göras genom en mobil, interaktiv och upplevelsebaserad modell där deltagarna ska minnas vad de varit med om som en positiv, rolig och lärorik upplevelse. Verktygen som ska användas är till exempel övningar som brandmän gör:

  • rökdykning
  • brandsläckning
  • hjärt- och lungräddning
  • kommunikation
  • friskvård
  • teambuilding.

Målgruppen för projektet är barn och unga i Helsingborg. Det är ungdomar som ska leda andra ungdomar och barn med de vuxna professionerna som stöd. Efter projektets slut ska verksamheten utökas till andra kommuner.

Beviljat belopp

2 871 809 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Beviljat belopp

2 871 809 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Helsingborg
Sidan uppdaterades 2021-09-09.