Till innehållet

Safe Skills (tidigare Safetour)

Projektet drivs av: Räddningstjänsten Skåne nordväst (RSNV)

Beskrivning av projektet

Projektet Safe Skills vill testa en förebyggande metod tillsammans med barn och unga, vars syfte är att utveckla ett nytt sätt att förmedla och undersöka hur riskfyllda situationer och miljöer kan hanteras genom att målgruppen lär sig att identifiera risker, hantera grupptryck, arbeta tillsammans i team och agera när olyckan varit framme.

Detta ska göras genom en mobil, interaktiv och upplevelsebaserad modell där deltagarna ska minnas vad de varit med om som en positiv, rolig och lärorik upplevelse. Verktygen som ska användas är till exempel övningar som brandmän gör:

 • rökdykning
 • brandsläckning
 • hjärt- och lungräddning
 • kommunikation
 • friskvård
 • teambuilding.

Målgruppen för projektet är barn och unga i Helsingborg. Det är ungdomar som ska leda andra ungdomar och barn med de vuxna professionerna som stöd. Efter projektets slut ska verksamheten utökas till andra kommuner.

Beviljat belopp

2 871 809 kronor

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Beviljat belopp

2 871 809 kronor

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

 • Resilient gamers

  Unga ska kunna motverka ett hatiskt klimat, uttryck för extremism och radikalisering inom gamingvärlden. Därför vill det här projektet skapa ett…

 • Unga mot extremism - Skåne och Blekinge

  Projektet syftar till att utveckla ungas inkludering i det förebyggande arbetet kring våldsbejakande extremism i alla kommuner i Skåne och Blekinge.

 • Flamman Akademi - Nej till kriminalitet

  Projektets syfte är att, tillsammans med unga, bygga ett stärkande program som stärker ungas livsfärdigheter, arbetar våldsförebyggande och stärker…

Sidan uppdaterades 2023-04-20.