Till innehållet

Safe Skills (tidigare Safetour)

Projektet drivs av: Räddningstjänsten Skåne nordväst (RSNV)

Beskrivning av projektet

Projektet Safe Skills vill testa en förebyggande metod tillsammans med barn och unga. Syftet är att utveckla ett nytt sätt att förmedla och undersöka hur riskfyllda situationer och miljöer kan hanteras genom att målgruppen lär sig att identifiera risker, hantera grupptryck, arbeta tillsammans i team och agera när olyckan varit framme.

Detta ska göras genom en mobil, interaktiv och upplevelsebaserad modell där deltagarna ska minnas vad de varit med om som en positiv, rolig och lärorik upplevelse. Verktygen som ska användas är till exempel övningar som brandmän gör:

 • rökdykning
 • brandsläckning
 • hjärt- och lungräddning
 • kommunikation
 • friskvård
 • teambuilding.

Målgruppen för projektet är barn och unga i Helsingborg. Det är ungdomar som ska leda andra ungdomar och barn med de vuxna professionerna som stöd. Efter projektets slut ska verksamheten utökas till andra kommuner.

Efter projektet

Tidigt i projektet beslöt man att använda konst och kultur som metod för att arbeta förebyggande med riskmedvetenhet hos unga. Konstfackstudenter fick utifrån intervjuer med ungdomar ta fram konstverk baserade på sju risker som är störst för unga. Konstverken har turnerat runt i landet och besökts av både skolklasser (från mellanstadiet och uppåt) och allmänhet. Det har resulterat i ungdomars reflektioner, samtal och debatt om deras vardag och risker. Till utställningen finns ett pedagogiskt material. Ungdomar har anställts som guider, fått medskapa ett konstverk med råd till framtida ungdomar och man har genomfört en årlig skrivartävling (Word skills).

Utställningen lever vidare på Räddningstjänsten Skåne Nordvästs ordinarie utbildningsverksamhetshus Brandorama. Man fortsätter erbjuda den till andra räddningstjänster och andra som vill vara gästvärd i den egna kommunen. Man har också skapat en digital visning av utställningen med ungdomarnas egna röster om de sju riskerna som konstverken representerar.

Beviljat belopp

2 871 809 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i september 2023.

Beviljat belopp

2 871 809 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i september 2023.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

 • Växtkraft Thai

  Projekt Växtkraft Thai vänder sig till unga kvinnor mellan 18 och 25 år med thailändskt/asiatiskt ursprung som arbetar på thaimassagesalonger i…

 • Unga mot extremism - Skåne och Blekinge

  Projektet syftar till att utveckla ungas inkludering i det förebyggande arbetet kring våldsbejakande extremism i alla kommuner i Skåne och Blekinge.

 • FEST E-sport

  Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

Sidan uppdaterades 2023-12-21.