Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Säg det – sen gör det

Projektet drivs av: ABF Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa ett forum och metoder för att normalisera känslor genom att prata och skapa kring känslor och vänder sig till unga och vuxna personer med psykisk ohälsa med syftet att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

ABF Malmö vill med projektet Säg det – sen gör det, skapa ett forum och metoder för att normalisera känslor genom att prata om känslor. Projektet vänder sig till unga och vuxna personer med psykisk ohälsa med syftet att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

Målet med projektet är att skapa större förståelse för känslor och psykisk ohälsa hos målgruppen. Att ge dem verktyg att bejaka, hantera och utrycka sina känslor istället för att stänga av, vända sig inåt eller låta dem komma ut på ett aggressivt eller destruktivt sätt. Projektet kommer inte verka behandlande – utan just förebyggande genom att låta känslor få ta plats i livet och vardagen genom att tillsammans skapa kreativa rum där känslor får ta plats. Projektet kommer tillsammans med målgruppen utforska behovet av känsloutrymme genom workshops och känsloläger som kommer mynna ut i metoder. Metoderna kommer spridas genom projektets nätverk och samarbetspartners.

Överlevanden kommer ske genom att känslocirklar startar upp runt om i Sverige och att metodmaterialet används i sammanhang där målgruppen befinner sig.

Projektidén kommer från målgruppen själv. Projektet kommer anställa en representant från målgruppen som kreativ projektledare (som Arbetsförmedlingen bekostar) och ha en administrativt/handledande projektledare för att stötta upp den kreativa projektledaren.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i september 2021.

Sidan uppdaterades 2021-01-15.