Till innehållet

Säg det – sen gör det

Projektet drevs av: ABF Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa ett forum och metoder för att normalisera känslor genom att prata och skapa kring känslor och vänder sig till unga och vuxna personer med psykisk ohälsa med syftet att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

ABF Malmö vill med projektet Säg det – sen gör det, skapa ett forum och metoder för att normalisera känslor genom att prata om känslor. Projektet vänder sig till unga och vuxna personer med psykisk ohälsa med syftet att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

Målet med projektet är att skapa större förståelse för känslor och psykisk ohälsa hos målgruppen. Att ge dem verktyg att bejaka, hantera och utrycka sina känslor istället för att stänga av, vända sig inåt eller låta dem komma ut på ett aggressivt eller destruktivt sätt. Projektet kommer inte verka behandlande – utan just förebyggande genom att låta känslor få ta plats i livet och vardagen genom att tillsammans skapa kreativa rum där känslor får ta plats. Projektet kommer tillsammans med målgruppen utforska behovet av känsloutrymme genom workshops och känsloläger som kommer mynna ut i metoder. Metoderna kommer spridas genom projektets nätverk och samarbetspartners.

Överlevanden kommer ske genom att känslocirklar startar upp runt om i Sverige och att metodmaterialet används i sammanhang där målgruppen befinner sig.

Projektidén kommer från målgruppen själv. Projektet kommer anställa en representant från målgruppen som kreativ projektledare (som Arbetsförmedlingen bekostar) och ha en administrativt/handledande projektledare för att stötta upp den kreativa projektledaren.

Efter projektet

En kort beskrivning av vad projektet har gjort, vilka resultat som har uppnåtts och något om överlevnaden

ABF Malmö har med projektet; Säg det – sen gör det, skapat ett forum och metoder för att normalisera känslor genom att prata om känslor. Projektet har vänt sig till unga och vuxna personer med psykisk ohälsa med syftet att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Målet med projektet var att skapa större förståelse för känslor och psykisk ohälsa hos målgruppen. Att ge dem verktyg att bejaka, hantera och utrycka sina känslor istället för att stänga av, vända sig inåt eller låta dem komma ut på ett aggressivt eller destruktivt sätt. Projektet ledde till ett metodmaterial med en tillhörande ledarutbildning, att genom kulturarrangemang folkbilda om känslor och psykisk ohälsa samt att skapa rum för målgruppen barn, unga och personer med erfarenhet av psykisk ohälsa att själva uttrycka sig kreativt kring känslor. Sammantaget har detta bidragit till att utmana våra normer kring känslor i samhället. Projektet har utformat ett enkelt och lättillgängligt metodmaterial baserat på de aktiviteter och folkbildande kulturarrangemang som de skapat ihop med målgruppen. Exempel på aktiviteter är Känsloklubb, Känsloläger och workshops där målgruppen var med både i utformandet och som deltagare. Verksamheten fortsätter till viss del Inom ABF Skåne och inom stora delar av ABF nationellt finns metoder, kunskaper och erfarenheter. Metoderna finns gratis att ladda ner. Det går att fortsätta boka föreställningar, de har även skapat en ny ideell förening känslokompaniet och de har inlett samarbeten med kulturförvaltningen med Malmö stad.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i juli 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i juli 2021.

Liknande projekt

  • Odling för alla

    Projektet ska bygga upp en terapeutisk odlingsträdgård med kontinuerliga odlings- och andra hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och unga…

  • Välmående i vardagen

    Tillsammans med barn och unga ska projektet testa och utveckla kunskaper i andningsbaserad välmåendeträning.

  • FIPOH - Flerspråkig information om psykisk ohälsa

    Projektet syftar till att förbättra den psykiska hälsan bland barn och ungdomar med erfarenhet av flykt, och därmed bredda möjligheterna till en…

Sidan uppdaterades 2022-02-15.