Till innehållet

SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

Projektet drevs av: Sveriges Allmänna Konstförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

Projektets syfte är att öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

Målet är att skapa en nationell ungdomsrörelse där konstintresset för samman unga som annars inte träffas och ge dem möjlighet att utbyta erfarenheter och influera den annars ofta slutna konstvärlden i Sverige. Metoden är att unga med stöd av Sveriges Allmänna Konstförening (SAK), den lokala konstinstitutionen och Nationalmuseum genomför programverksamhet för andra unga där de bor. Detta för att sprida konstintresset, öka ungas medvetenhet kring den lokala konstscenen och kulturarvet samtidigt som de aktiva ungdomarna får erfarenhet av projektarbete. Under tre projektår etableras SAK UNG på totalt tio orter i Sverige där arbetsgrupper, formade av unga, driver projektet framåt och ordnar konstrelaterade aktiviteter. De institutioner som ingår i projektet möter lokala ungdomar och ökar sin besöksgrupp av en yngre publik genom samarbeten i SAK UNG.

Vid projektets slut fortsätter arbetet genom den drivkraft som de unga har, de rutiner som skapats under projektet och institutionernas vilja att behålla den då större gruppen unga besökare. SAK UNG kommer antingen fortsätta som en eller flera lokala sektioner under Sveriges Allmänna Konstförening, eller så bildar de egen förening.

Efter projektet

Projektets viktigaste mål var att nå ut till unga och det lyckades projektet med råge. Totalt ca. 1400 unga har deltagit i SAK UNG:s aktiviteter över hela landet och genom projektet fått möjlighet att möta konsten. Detta trots att man valde att starta ett lägre antal nätverk än planerat.

Förhoppningen var att starta 10 nätverk på lika många orter men under arbetet med projektet visade det sig endast finnas förutsättningar att skapa långsiktig verksamhet på 8 orter
Verksamheten fortsätter i Umeå, Stockholm och Göteborg i form av ideella föreningar som fortsätter ge unga möjlighet att engagera sig kring samtidskonst. Den guidebok till konsten som SAK UNG tagit fram kommer att spridas över hela landet via SAK:s samarbetspartners och fortsätta vara en väg till att utforska konsten för unga även efter projektets avslut.

Guideboken kommer även att finnas tillgänglig som digital resurs på SAK:s hemsida där information om projektet fortlöpande kommer spridas.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i mars 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i mars 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Come Together

    Projektet ska skapa ett koncept för körer som vill samarbeta med nyanlända unga i sin närhet. Syftet är att bygga broar mellan unga nyanlända och…

  • Kulturskolan i storstan - minskat utanförskap genom samverkan

    Projektet ska bryta utanförskap och utveckla en mer jämlik kulturskoleverksamhet. Målet är att verka för nya samverkansmetoder för inkludering och…

  • ARTmovement

    ARTmovement är ett folkbildande konstprojekt med integrationssyfte. Projektet kommer aktivt att söka upp unga nyanlända och etablerade svenskar som…

Sidan uppdaterades 2021-07-09.