Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

Projektet drivs av: Sveriges Allmänna Konstförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

Projektets syfte är att öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

Målet är att skapa en nationell ungdomsrörelse där konstintresset för samman unga som annars inte träffas och ge dem möjlighet att utbyta erfarenheter och influera den annars ofta slutna konstvärlden i Sverige. Metoden är att unga med stöd av Sveriges Allmänna Konstförening (SAK), den lokala konstinstitutionen och Nationalmuseum genomför programverksamhet för andra unga där de bor. Detta för att sprida konstintresset, öka ungas medvetenhet kring den lokala konstscenen och kulturarvet samtidigt som de aktiva ungdomarna får erfarenhet av projektarbete. Under tre projektår etableras SAK UNG på totalt tio orter i Sverige där arbetsgrupper, formade av unga, driver projektet framåt och ordnar konstrelaterade aktiviteter. De institutioner som ingår i projektet möter lokala ungdomar och ökar sin besöksgrupp av en yngre publik genom samarbeten i SAK UNG.

Efter projektets slut fortsätter arbetet genom den drivkraft som de unga har, de rutiner som skapats under projektet och institutionernas vilja att behålla den då större gruppen unga besökare. SAK UNG kommer antingen fortsätta som en eller flera lokala sektioner under Sveriges Allmänna Konstförening, eller så bildar de egen förening.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.