Till innehållet

Säker@digitalt

Projektet drivs av: SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet

Beskrivning av projektet

SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet ska tillsammans med Pensionärernas riksorganisation, SKPF Pensionärerna och Riksförbundet PensionärsGemenskap i Sörmland utveckla ett samarbete med det gemensamma syftet att minska det digitala utanförskapet hos äldre personer.

I projektet ska de fyra seniorföreningarna testa olika metoder för att arbeta uppsökande och erbjuda trygga miljöer där möjlighet till ökad kunskap om digitala kanaler ges till målgruppen. Projektet avser samverka med kommuner, studieförbund och andra intressenter i arbetet med att nå målgruppen.

Målsättningen med projektet är även att utarbeta metoder för att samverka och arbeta gemensamt över föreningsgränserna. Genom att projektet utvecklar samverkansstrukturer skapas möjligheter för föreningarna att fortsätta stödja varandra även efter att projektet avslutats.

Efter projektet ska gemensamma nätverk med ledare finnas som underlättar för lokalföreningarna att erbjuda digital träning på ett enkelt och tillgängligt sätt i sin ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

2 224 310 kronor

Projektets tidstatus

60%

Projektet startade i juli 2022 och avslutas i juli 2025.

Beviljat belopp

2 224 310 kronor

Projektets tidstatus

60%

Projektet startade i juli 2022 och avslutas i juli 2025.

Kontakt

Liknande projekt

  • Attityd 65+

    Projektets syfte är att motverka ålderism. Målgruppen är äldre personer över 65 år, som ska ta fram en utbildning för att få verktyg och strategier…

  • Äldrerevision - kvalitetsutveckling för och av äldre

    Projektet ska ta fram en metod för äldrerevision i syfte att skapa kvalitetsutveckling av insatser inom hemtjänst, träffpunkter och andra…

  • TRIVSAMT Seniorcenter

    Projektets syfte är att bryta ensamhet och isolering hos äldre personer. Genom att arbeta uppsökande och skapa en tillgänglig mötesplats ges…

Sidan uppdaterades 2024-01-18.