Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Sällsynt mitt i livet

Projektet drivs av: Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla tematiska och diagnosöverskridande utbildningar som tar upp de utmaningar man kan ha som vuxen med en sällsynt diagnos.

Syftet är att utveckla verktyg för att minska ensamheten och risken för psykisk ohälsa i den vuxna målgrupp som lever sitt liv med en sällsynt diagnos och ofta flera olika funktionsnedsättningar. Vidare ska projektet generera ny kunskap och skapa en ökad samsyn över landet kring frågor som rör att vara vuxen med en sällsynt diagnos. Utbildningarna tas fram med utgångspunkt i målgruppens behov och genomförs i processer på regional nivå.

Slutprodukten består av ett paket om sex tematiska utbildningar som kommer att användas inom ramen för Riksförbundet Sällsynta diagnosers ordinarie verksamhet samt göras fritt tillgängligt via förbundets webbplats. Centrumen för sällsynta diagnoser (CSD) vid landets universitetssjukhus inkluderar paketet i sina ordinarie utbildningsutbud och Studieförbundet Vuxenskolan kommer att fortsatt erbjuda materialet regionalt och lokalt över hela landet.

Beviljat belopp

6 740 241 kronor

Projektets tidstatus

35%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Beviljat belopp

6 740 241 kronor

Projektets tidstatus

35%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Ort
Sundbyberg
Sidan uppdaterades 2021-02-22.