Till innehållet

Sällsynt mitt i livet

Projektet drivs av: Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla tematiska och diagnosöverskridande utbildningar som tar upp de utmaningar man kan ha som vuxen med en sällsynt diagnos.

Syftet är att utveckla verktyg för att minska ensamheten och risken för psykisk ohälsa i den vuxna målgrupp som lever sitt liv med en sällsynt diagnos och ofta flera olika funktionsnedsättningar. Vidare ska projektet generera ny kunskap och skapa en ökad samsyn över landet kring frågor som rör att vara vuxen med en sällsynt diagnos. Utbildningarna tas fram med utgångspunkt i målgruppens behov och genomförs i processer på regional nivå.

Slutprodukten består av ett paket om sex tematiska utbildningar som kommer att användas inom ramen för Riksförbundet Sällsynta diagnosers ordinarie verksamhet samt göras fritt tillgängligt via förbundets webbplats. Centrumen för sällsynta diagnoser (CSD) vid landets universitetssjukhus inkluderar paketet i sina ordinarie utbildningsutbud och Studieförbundet Vuxenskolan kommer att fortsatt erbjuda materialet regionalt och lokalt över hela landet.

Beviljat belopp

6 740 241 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i januari 2024.

Beviljat belopp

6 740 241 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i januari 2024.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Funktionsrättsbyrån

    Avsikten med projektet är att ska skapa en Funktionsrättsbyrå, vars syfte är att erbjuda rådgivning för att stärka individer med…

  • EUPATI Sverige - en delaktig patient

    Projektet ska etablera en nationell EUPATI-plattform för ökad patientdelaktighet vid utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter och kliniska…

  • Rätt från början

    Projektet ska höja kunskapen, skapa strategier och metoder för att arbeta med universell utformning. Målet är att bidra till att miljöer, tjänster…

Sidan uppdaterades 2021-02-22.