Till innehållet

Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)

Projektet drivs av: Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor.

Projektets mål är att uppnå en bredare samhällsdialog mellan ungdomsrörelsen och offentlig sektor, att unga ska öka sin kapacitet och kunskap om att påverka politiska processer samt att offentliga aktörer ska efterfråga ungas bidrag i högre utsträckning.

Under projektet ska Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) tillsammans med målgruppen genomföra workshops, digitala verkstäder, utbildningar och etablera en digital samarbetsyta för påverkansarbete för att underlätta samarbete inom ungdomsrörelsen och öka kapaciteten för påverkansarbete hos unga. Inom projektet tas ett metodmaterial med en handbok fram, liksom ett utbildningsprogram, utbildningsfilmer, rapporter, en podd och ett kit för påverkansarbete. Projektet kommer att etablera ett remissnätverk, ett forum för samskapande för unga.

Nätverket, handboken, rapporter, utbildningar och verktyg för påverkansarbete ska leva kvar i LSU:s ordinarie verksamhet och nyttjas av målgrupperna.

Beviljat belopp

7 630 000 kronor

Projektets tidstatus

55%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i september 2025.

Beviljat belopp

7 630 000 kronor

Projektets tidstatus

55%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i september 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Ung inlåst

    Projektet ska tillsammans med ungdomar som är placerade på SiS-institutioner ta fram en handbok om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka…

  • Mina områden

    Föreningen Unga Själar ska med projektet ge barn och unga i Stockholm verktyg att bryta den sociala och fysiska isoleringen i utsatta områden.

  • Plattform för samverkan för och med barn och unga

    Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer.

Sidan uppdaterades 2024-01-10.