Till innehållet

Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)

Projektet drivs av: Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor.

Projektets mål är att uppnå en bredare samhällsdialog mellan ungdomsrörelsen och offentlig sektor, att unga ska öka sin kapacitet och kunskap om att påverka politiska processer samt att offentliga aktörer ska efterfråga ungas bidrag i högre utsträckning.

Under projektet ska Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) tillsammans med målgruppen genomföra workshops, digitala verkstäder, utbildningar och etablera en digital samarbetsyta för påverkansarbete för att underlätta samarbete inom ungdomsrörelsen och öka kapaciteten för påverkansarbete hos unga. Inom projektet tas ett metodmaterial med en handbok fram, liksom ett utbildningsprogram, utbildningsfilmer, rapporter, en podd och ett kit för påverkansarbete. Projektet kommer att etablera ett remissnätverk, ett forum för samskapande för unga.

Nätverket, handboken, rapporter, utbildningar och verktyg för påverkansarbete ska leva kvar i LSU:s ordinarie verksamhet och nyttjas av målgrupperna.

Beviljat belopp

7 630 000 kronor

Projektets tidstatus

25%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i september 2025.

Beviljat belopp

7 630 000 kronor

Projektets tidstatus

25%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i september 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

  • FREDSAKADEMIN

    Projektets syfte är att möjliggöra för fler unga att engagera sig i frågor som rör hållbar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

  • Future Minds (fd Goalkeepers Academy)

    Om mindre än 10 år ska FN:s 17 Globala mål vara uppnådda. En hållbar utveckling kräver en genomgående beteendeförändring samtidigt som utmaningarna…

Sidan uppdaterades 2023-01-31.