Till innehållet

Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)

Projektet drivs av: Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor.

Projektets mål är att uppnå en bredare samhällsdialog mellan ungdomsrörelsen och offentlig sektor, att unga ska öka sin kapacitet och kunskap om att påverka politiska processer samt att offentliga aktörer ska efterfråga ungas bidrag i högre utsträckning.

Under projektet ska Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) tillsammans med målgruppen genomföra workshops, digitala verkstäder, utbildningar och etablera en digital samarbetsyta för påverkansarbete för att underlätta samarbete inom ungdomsrörelsen och öka kapaciteten för påverkansarbete hos unga. Inom projektet tas ett metodmaterial med en handbok fram, liksom ett utbildningsprogram, utbildningsfilmer, rapporter, en podd och ett kit för påverkansarbete. Projektet kommer att etablera ett remissnätverk, ett forum för samskapande för unga.

Nätverket, handboken, rapporter, utbildningar och verktyg för påverkansarbete ska leva kvar i LSU:s ordinarie verksamhet och nyttjas av målgrupperna.

Beviljat belopp

7 630 000 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i september 2025.

Beviljat belopp

7 630 000 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i september 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Vi handlar, vem betalar

    I projektet ska gymnasieelever själva utveckla metoder och verktyg för att påverka företag att agera mer hållbart.

  • Förbjuden Musik

    Teskedsorden vill genom musik skapa förståelse för vikten av demokrati och mänskliga rättigheter hos unga mellan 13 och 19 år.  

  • FREDSAKADEMIN

    Projektets syfte är att möjliggöra för fler unga att engagera sig i frågor som rör hållbar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Sidan uppdaterades 2023-01-31.