Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Samspel - Våldsprevention genom spel

Projektet drivs av: Sverok

Beskrivning av projektet

Sverok ska i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn under 15 år med spel som verktyg.

I projektet ska man ta fram två metoder och tillhörande utbildningar med grund i organisationernas tidigare arbete med våldsprevention. De olika metoderna ska fokusera på att lära barn vad våld är och hur man kan motverka det på en tidig nivå, genom att utgå från ett åskådarperspektiv och låta deltagarna reflektera över normer kring kön. Tanken är att kunna erbjuda anpassningsbara verktyg både för professionella inom skola och fritidsverksamhet, med fokus på barn i mellanstadieåldern, men även ideella som möter målgruppen.

Efter projektets slut kommer utbildningar i metoden för professionella att säljas till intresserade aktörer och metoden för ideella kommer göras tillgänglig på digitala lärplattformar.

Beviljat belopp

8 412 443 kronor

Projektets tidstatus

27%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Beviljat belopp

8 412 443 kronor

Projektets tidstatus

27%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-06-23.