Till innehållet

Samspel - Våldsprevention genom spel

Projektet drevs av: Sverok

Beskrivning av projektet

Sverok ska i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn under 15 år med spel som verktyg.

I projektet ska man ta fram två metoder och tillhörande utbildningar med grund i organisationernas tidigare arbete med våldsprevention. De olika metoderna ska fokusera på att lära barn vad våld är och hur man kan motverka det på en tidig nivå, genom att utgå från ett åskådarperspektiv och låta deltagarna reflektera över normer kring kön. Tanken är att kunna erbjuda anpassningsbara verktyg både för professionella inom skola och fritidsverksamhet, med fokus på barn i mellanstadieåldern, men även ideella som möter målgruppen. Inom projektet ska man även utveckla ett skräddarsytt spel, som en del av verktygen inom metoden. Spelet ska användas i undervisningssituationer där barn kan öva på olika sociala situationer där samtycke ges eller tas. 

Efter projektet

Målen för projektet har omformulerats under projektets gång. Man har utvecklat 2 metoder för våldsprevention, den ena riktad mot skola/klassrumsmiljö (Samspel skola) och den andra för öppen fritidsverksamhet (Samspel fritid). Metoderna är tillsammans testade över 15 gånger i 5 olika kommuner av över 300 deltagare, resultatet från dessa tester har sedan lagt grunden för den slutgiltiga produkten. Den ursprungliga tanken var att endast använda redan existerande spel i metoderna, något som upptäcktes vara begränsande och svårt. Därför blev lösningen att skapa 5 egenutvecklade spel, bland annat det digitala spelet På gränsen om samtycke, som utvecklades tillsammans med Dimh.

I stället för 2 separata nätverk, ett för professionella och ett för ideella, har det skapats ett gemensamt nätverk för de som är intresserade av trygg spelverksamhet för barn. Nätverket har endast träffats digitalt. Totalt har man samlat in över 300 kontakter till en maillista och arrangerat 7 digitala nätverksträffar.

Samspel fritid finns fritt att tillgå och målet med Samspel skola är att den ska vara självfinansierad och finns till försäljning för intresserade skolor. Lärdomarna från projektet har lett till en översikt av det utbildande materialet till vuxna inom Sverok, ett arbete som kommer att fortsätta under 2024.

Beviljat belopp

8 412 443 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2023.

Beviljat belopp

8 412 443 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • SOS - Stöd Och Skydd mot mobbing

    Stiftelsen vill med detta projekt undersöka vilken typ av stöd barn och unga vill ha kopplat till mobbning och tillsammans med målgruppen utveckla…

  • Nära dig - en rättighet

    Målet med projektet är att inkludera en bredare målgrupp, att utveckla och kvalitetssäkra organisationens kanaler för distansstöd samt att stärka…

  • Trygga föräldrar - trygga barn. Bryt Våldsarvet!

    Projektet ska ge möjlighet och verktyg för att bearbeta trauman från uppväxten.

Sidan uppdaterades 2024-02-29.