Till innehållet

Samspel - Våldsprevention genom spel

Projektet drivs av: Sverok

Beskrivning av projektet

Sverok ska i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn under 15 år med spel som verktyg.

I projektet ska man ta fram två metoder och tillhörande utbildningar med grund i organisationernas tidigare arbete med våldsprevention. De olika metoderna ska fokusera på att lära barn vad våld är och hur man kan motverka det på en tidig nivå, genom att utgå från ett åskådarperspektiv och låta deltagarna reflektera över normer kring kön. Tanken är att kunna erbjuda anpassningsbara verktyg både för professionella inom skola och fritidsverksamhet, med fokus på barn i mellanstadieåldern, men även ideella som möter målgruppen. Inom projektet ska man även utveckla ett skräddarsytt spel, som en del av verktygen inom metoden. Spelet ska användas i undervisningssituationer där barn kan öva på olika sociala situationer där samtycke ges eller tas. 

Efter projektets slut kommer utbildningar i metoden för professionella att säljas till intresserade aktörer och metoden för ideella kommer göras tillgänglig på digitala lärplattformar.

Beviljat belopp

8 412 443 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Beviljat belopp

8 412 443 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • SOS - Stöd Och Skydd mot mobbing

    Stiftelsen vill med detta projekt undersöka vilken typ av stöd barn och unga vill ha kopplat till mobbning och tillsammans med målgruppen utveckla…

  • Trygga föräldrar - trygga barn. Bryt Våldsarvet!

    Projektet ska ge möjlighet och verktyg för att bearbeta trauman från uppväxten.

  • Be the Hero Junior

    Föreningen Hero of the Talk Sweden vill utveckla ett utbildningsprogram tillsammans med barn 7-10 år för att öka kännedom om hur man kan arbeta i…

Sidan uppdaterades 2022-03-21.