Till innehållet

Samspel-musikaliska möjligheter

Projektet drevs av: Föreningen Furuboda

Beskrivning av projektet

Genom Samspel vill vi öka möjligheten för personer med omfattande rörelsehinder att aktivt delta i musikkulturen. Projektet har utvecklat musikinstrument, verktyg, hemsida som ger kunskap,inspiration och gör-själv-guider.

Projektets målgrupp Barn, ungdomar och vuxna med omfattande motoriska funktionsnedsättningar till följd 

av medfödda eller förvärvade skador.

Episoden nedan är en av de många som har inspirerat projektet: 4 juni 2007 framträdde Philip på en stor scen i Sankt Petersburg i samband med firandet av Astrid Lindgrens 100-årsdag. Han spelade några sånger från Astrid Lindgrens filmer och avslutade med egna favoriter av det mer rockiga slaget. Inget märkvärdigt.– Eller var det just det var?Publiken tyckte i alla fall så. För Philips musicerande är inte likt det man brukar se. Istället för att spela ett instrument på vanligt sätt använder han ett datorbaserat instrument som han styr genom att röra på huvudet. Philip kan nämligen varken använda armar eller ben. Han kan inte tala. Men han kan spela musik.

Ringar på vattnet Innehåll och resultat från projekt Samspel sprids och presenteras på olika slag av mässor och konferenser, i facktidningar, aktiviteter anordnade av folkbildnings- och brukarorganisationer, föreläsningar på högskolor och 

universitet. Det redan från början omfattande nätverket kring projekt Samspel innebär att spridning och resultat kommer att omfatta både brukar- och utbildningsorganisationer.

En fråga om delaktighet och yttrandefrihet Delaktighet i kultur- och musikliv ska ses som en självklarhet i ett 

samhälle med hållbar utveckling och är ytterst en fråga om demokrati och 

yttrandefrihet. I projektet prövas olika slag av datorbaserade musikmiljöer 

(verktyg) tillsammans med målgruppen för att utveckla möjligheter att 

musicera individuellt och i grupp. Tillsammans med Funkaportalen och 

Föreningen Furuboda skapar projektet en hemsida, där man kan få prova 

på olika musikprogram, läsa om alternativa styrsätt och få exempel på hur 

man kan musicera och utöva musik med olika anpassningar. 

Bakom projekt Samspel Projektet är treårigt och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Bakom ansökan står Föreningen Furuboda Kompetenscenter, 

Högskolan Kristianstad, 

Söderportsgymnasiet RG/RH i Kristianstad, 

Musik i Syd och 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Samverkande organisationer är Sveriges Musik- och Kulturskolor (SMoK) och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU i Blekinge).

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2011 och avslutades i mars 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2011 och avslutades i mars 2014.

Kontakt

Ort
Åhus

Liknande projekt

  • DIKO - Den digitala kontaktboken

    DIKO – den digitala kontaktboken var ett treårigt design- och metodutvecklingsprojekt med målsättning att skapa en plattform för digitala…

  • SID - Sinnlighet Interaktion och Delaktighet

    SID-projektet handlar om delaktighet i interaktiva upplevelser.

  • i 3 - idrott, identitet och inklusion

    Vi vill att fler ska få chans att vara aktiva i idrottslivet som utövande idrottare, idrottsledare eller yrkesverksamma.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.