Till innehållet

Samtal för ett liv fritt från våld

Projektet drevs av: MÄN för jämnställdhet

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med denna grupp på nya sätt.

Projektet syftar till att utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med denna grupp på nya sätt. Samtalsinsatserna riktas i första hand mot pojkar och unga män som själva utövat våld och i andra hand till dem med som både blivit utsatta och utövat våld. Modellen byggs upp genom en stödtrappa som kan slussa målgruppen från anonyma chatsamtal, via återkommande nätbaserade kuratorsamtal och vidare till möten på en samtalsmottagning. Vidare vill projektet även bygga och sprida kunskap om pojkars och unga mäns stödsökande och erfarenheter av våldsanvändande och våldsutsatthet till professionella och volontärer som arbetar runt målgruppen. Dessa kommer att erbjudas utbildningar och handledningsinsatser vilket ska ta fram genom bland annat ett språkanalysverktyg som är tänkt som ett stöd för verksamheter att göra en översyn av sitt språkbruk kring våld.

Efter projektets slut kommer modellen att implementeras som en nätbaserad stödtrappa via Killfrågor.se men även att användas i en mindre samtalsmottagning i MÄN:s egen regi och/eller i samverkan med andra aktörer.

Efter projektet

I december 2020 lanserades killar.se som är en utveckling av det tidigare arvsfondsprojektet Killfrågor.se. På den digitala plattformen är stödtrappans fyra steg integrerade: målgruppsberättelser och information, chatt, stödpersonschatt och samtalsmottagning.

Man har tagit emot killar med våldserfarenheter på samtalsmottagning. Mottagningen har bedrivits både fysiskt och digitalt genom videosamtal. Genom mottagningsarbetet har man förtydligat, prövat och reviderat koncepten i metodhandboken.

Rapporten ”Killar om våld” släpptes i samband med lanseringen av killar.se

Vidare har man tagit fram en samtalsguide för att samtala med killar som utövar våld i nära relationer. Det är den första formulerade insatsen för denna målgrupp i Sverige. Projektet har också tagit fram en kortare metodhandbok för volontärerna i chatten kring samtal om våld.

När det gäller utbildningar så har det tagits fram ett utbildningskoncept för att arbeta med våld, och framförallt våldsutövande, i ungas nära relationer i tre steg. Det första steget är en inspirationsföreläsning till att börja prata om våldsutövande med ungdomar. Steg numer två är att utbilda arbetsgrupper som jobbar med unga i att ”Upptäcka och bemöta våld i ungas nära relationer”. Det tredje och sista steget är utbildningen ”Samtala med killar som utövar våld i nära relationer”, den bygger på metodhandboken och riktar sig till professionella som har samtalskontakter med unga.

Projektet hade en konferens under hösten 2021 där 50 personer deltog fysiskt och ca 400 personer deltog digitalt.

Killar.se och allt utbildningsmaterial drivs vidare i föreningens reguljära verksamhet och samtalsmottagningen drivs vidare med kommunala medel.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • MIN STORY

    MIN STORY syftar till att synliggöra, lyfta och utbilda om frågan barn och unga som upplever våld i hemmet och ägs av Ericastiftelsen som driver…

  • IC-bility för unga i Sverige

    Projektet ska etablera och sprida modellen Integrative Complexity Thinking, en utbildningsprocess där ungdomar får verktyg att hantera sitt…

  • FEST E-sport

    Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

Sidan uppdaterades 2022-03-21.