Till innehållet

Samtal med bilder (Sambi-projektet)

Projektet drivs av: Funktionsrätt Västra Götaland

Beskrivning av projektet

En stor del av de metoder och bildmaterial som används idag till stöd för samtal och kommunikation är framtaget för barn och skolungdomar. I det här projektet är målgruppen äldre vuxna med kognitions/kommunikationsproblem som har afasi och deras närstående.

Under projekttiden ska man utveckla en metod och ett mer vuxet bild- och samtalsstöd som ökar kunskapen om afasi, stimulerar och stärker de närståendes samtal med målgruppen samtidigt som individerna med kognitions/kommunikationsproblem får en ökad delaktighet och livskvalité.

Efter projekttiden kommer det framtagna materialet att finnas tillgängligt på Afasiförbundets och Funktionsrätt Västra Götalands respektive hemsidor och användas i den reguljära verksamheten.

Beviljat belopp

4 694 700 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i januari 2024.

Beviljat belopp

4 694 700 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i januari 2024.

Kontakt

Ort
Borås

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-11-27.