Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Samtal om livet (tidigare Salutogen rehabilitering)

Projektet drivs av: Ideella föreningen Origo Resurs

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla en rehabiliteringsmodell som ligger mellan primärvårdens medicinska och Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade rehabilitering. Målgrupp är personer med tidiga symtom på psykisk ohälsa.

Målet är att bygga upp en ny samverkansmodell mellan vårdcentraler, offentlig sektor och ideell sektor. I projektet ska ca 40 rehabiliteringsplatser erbjudas varje år på sex orter. De ska arbeta med samtal i grupp, individuellt stöd utifrån behov och gemensamma gruppaktiviteter.

Alla deltagare ska lotsas vidare till ordinarie insatser hos Arbetsförmedling, kommun eller civilsamhälle efter deltagande i projektet. Målet på individnivå är att deltagarna ska uppleva högre livskvalitet vilket mäts i enkäter före och efter. Efter projektet så ska det finnas en samverkansmodell som delvis finansieras av regionen. Antingen genom ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) eller genom andra typer av samarbeten och avtal.

Efter projektet

Projektet ledde till en modell för samtalsgrupper som riktar sig till personer som befinner sig mellan medicinsk vård och arbetsrehabilitering. Det är ofta personer som är sjukskrivna pga utbrändhet. De startade upp samtalsgrupper på fem orter och de genomförde även samtalsgrupper på arbetsterapeututbildningen och i en gymnasieskola.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Jönköping
Sidan uppdaterades 2021-03-25.