Till innehållet

Samverket

Projektet drevs av: Kramfors Alliansen

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka nyanlända barns delaktighet och etablering i samhället. Målet är att fler barn har en aktiv fritid och att föreningar i Kramfors har utvecklat en samverkansmodell för ökad inkludering.

Projektet syftar till att öka nyanlända barns delaktighet och etablering i samhället.

Målet är att fler barn har en aktiv fritid och att föreningar i Kramfors har utvecklat en samverkansmodell för ökad inkludering. Den primära målgruppen är barn i åldern 6-12 år och sekundär målgrupp är föräldrar till nyanlända barn. Genom en kreativ mötesplats och samverkan med flera föreningar ska projektet erbjuda olika aktiviteter för alla barn i Kramfors. Verksamheten har ett hållbarhetsperspektiv och ska arbeta utifrån utvalda mål i Agenda 2030. Aktiviteter ska planeras utifrån barnens önskemål och ett barnråd ska tillsättas i projektet.

Efter att projektet är avslutat ska den nya modellen bli en del av föreningens ordinarie verksamhet och det planerade barnrådet ska öka delaktigheten i planering av verksamhet som rör barn i Kramfors.

Efter projektet

Projektet ledde till att fler barn i Kramfors hade tillgång till en trygg plats, och fick prova på olika fritidsaktiviteter. Det har arrangerats aktiviteter både efter skolan tre dagar i veckan samt under lovdagar. Inom projektet har ett nätverk skapats med en referensgrupp bestående av personer som representerar olika föreningar och aktörer i Kramfors. Under pandemin har projektet fått anpassa sig efter rådande restriktioner, men trots det lyckats ha aktiviteter i gång, men i mindre skala eller utomhus.

Verksamheten lever dels genom att Kramforsalliansen kommer att fortsätta med Allidrott prova på aktiviteter. Dialog pågår med kommun och Svenska kyrkan för att se hur förutsättningarna ser ut att fortsätta med efter -skolan aktiviteter centralt i Kramfors. Unga Örnar kommer fortsätta att sammanställa foldrar kring lovaktiviteter, och samordning planeras tas över av föreningar som har ingått i referensgruppen. Projektet har inneburit ett bredare samarbete för målgruppen i Kramfors, och skapar förutsättningar för vidare samverkan och aktiviteter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Liknande projekt

  • Bollihop - inkluderande idrott för tjejer och deras mammor

    Projektet ska inkludera och stärka tjejer samt deras mammor inom idrott och föreningsliv. Målet är att skapa möjligheter för alla tjejer och…

  • Romaniteams

    Projektet syftade till att stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning.

  • Naturlig mötesplats för alla

    Projektet ska stärka barn och ungdomar till att växa som individer genom att använda djur och natur som resurs för personlig utveckling.

Sidan uppdaterades 2022-07-01.