Till innehållet

Samverket

Projektet drivs av: Kramfors Alliansen

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka nyanlända barns delaktighet och etablering i samhället. Målet är att fler barn har en aktiv fritid och att föreningar i Kramfors har utvecklat en samverkansmodell för ökad inkludering.

Projektet syftar till att öka nyanlända barns delaktighet och etablering i samhället.

Målet är att fler barn har en aktiv fritid och att föreningar i Kramfors har utvecklat en samverkansmodell för ökad inkludering. Den primära målgruppen är barn i åldern 6-12 år och sekundär målgrupp är föräldrar till nyanlända barn. Genom en kreativ mötesplats och samverkan med flera föreningar ska projektet erbjuda olika aktiviteter för alla barn i Kramfors. Verksamheten har ett hållbarhetsperspektiv och ska arbeta utifrån utvalda mål i Agenda 2030. Aktiviteter ska planeras utifrån barnens önskemål och ett barnråd ska tillsättas i projektet.

Efter att projektet är avslutat ska den nya modellen bli en del av föreningens ordinarie verksamhet och det planerade barnrådet ska öka delaktigheten i planering av verksamhet som rör barn i Kramfors.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Ort
Kramfors

Liknande projekt

  • Guldängen - bygglek som demokrativerkstad

    Projekt ska skapa lekfulla aktiviteter med och för nyanlända och etablerade barn mellan 5-13 år i Malmö.

  • Integration Rivstarten

    Projektet ska bidra till att underlätta nyanländas etablering och delaktighet i samhället genom att introducera nyanlända barn, ungdomar och deras…

  • Jämlik start i livet

    Projektet ska utveckla nya stödformer för föräldrar som har särskilda behov.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.