Till innehållet

Scen medis 5

Projektet drevs av: Sensus Studieförbund Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet ska etablera en funkisscen i Stockholm, Scen Medis 5. Den ska drivas av personer med lätt intellektuell funktionsnedsättning.

I dag driver Sensus dagligverksamhet för målgruppen, Medis 5. Idén är att deltagarna på Medis 5 ska vara verksamma arrangörer och marknadsförare som bjuder in artister och agerar förband. De ska få utbildning i arrangörskap: bokning av artister, marknadsföring med mera, och i sitt eget artisteri: musik, teater, film, dans med mera. Scenen är tänkt att bli en mötesplats för målgruppen i Stockholmsområdet, inbjudna artister och publik. Man ska erbjud minst 12 konserter/år. Där ska man kunna höra och se konserter/förställningar innehållande musik, poesi, teater, filmvisningar, konst och fotoutställningar. Efter projekttiden tar Sensus ansvar för den fortsatta driften, såväl innehållsmässigt som ekonomiskt. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Friprojektet - Bättre frigivning för personer med ADHD

    Friprojektet är ett 3-årigt projekt med syfte att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD. Detta genom att öka kunskapen om…

  • Dövstudier för alla

  • Vägar till jobb

    Projektet informerar arbetsgivare om Aspergers syndrom genom att informatörer med egen diagnos besöker arbetsplatser där de lyfter fram styrkor och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.