Till innehållet

Scenario 2030

Projektet drevs av: Teater K

Beskrivning av projektet

Projektet ska med drama och film som metod tillsammans med ungdomar utveckla och utforska deras tankar och visioner om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Syftet är att ge plats åt ungas röster, samt möta deras vilja och behov av att förstå hur samhället ser ut idag. Men även hur vi kan skapa ett hållbart samhälle inom 10 år kopplat till Agenda 2030. Hur kan samtal mellan unga och makthavare, forskare och beslutsfattare gestaltas? Med dramapedagogiska verktyg och workshoppar som metod ska projektet bjuda in forskare och makthavare som tillsammans med målgruppen diskuterar sina visioner. Delar av arbetet ska filmas och bearbetas och spridas. Projektet ska genomföra läger och sprida metoderna och erfarenheterna till skolor i Katrineholm, Stockholm och Uppsala.

Projektet kommer att leva vidare genom att de metoder man utvecklar i projekt blir en del av Teater K:s befintliga verksamhet. De metoder, undervisningsmaterial, filmer och böcker som tas fram i projektet kommer finnas digitalt och kunna användas av andra aktörer.

Efter projektet

Projektet ledde till framtagning av en metodbok ”Att drömma stort”. Boken vänder sig till pedagoger och andra ledare och ger dem både kontext samt praktiska verktyg för att kunna leda unga att skapa sina egna visioner om hur hållbara och rättvisa samhälle kan se ut i framtiden. Den finns både i tryck och som PDF.

I projektet tagits även fram en dokumentärfilm ”Outgrow the system” som ett sätt att sprida projektets idéer kring hållbar ekonomi. Filmen kommer kunna ses kostnadsfritt efter att den har spelats färdigt på filmfestivaler.

Under projektets gång startades också en svensk hub (nätverk) för det globala nätverket WEAll där deltagare kan fortsätta sitt engagemang och projektets idéer kan leva vidare och utvecklas.

Projektets arbetsrätt lever vidare via den framtagna metodboken, de idéer och visioner som har samlats, vuxit upp och arbetats med under projektet lever vidare i den dokumentärfilmen, och verksamhetsmässigt fortsätter arbete genom den svenska hubben av det internationella WEAll-nätverket.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Katrineholm

Liknande projekt

  • Koll på jobbet

    Projektet ska ta fram metoder för att hjälpa elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att lära sig mer om diskrimineringslagstiftning och…

  • Safari Sverige

    Safari Sverige är ett filmprojekt för och med ungdomar. Det bygger på att skapa en digital karta av korta filmreportage från hela Sveriges natur.

  • Romano info - app

    Projektet ska utveckla en app där romska barn och ungdomar ska kunna söka samhällsinformation och kunskap kring exempelvis bättre hälsa, sexuell och…

Sidan uppdaterades 2023-12-21.