Till innehållet

Scenario 2030

Projektet drivs av: Teater K

Beskrivning av projektet

Projektet ska med drama och film som metod tillsammans med ungdomar utveckla och utforska deras tankar och visioner om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Syftet är att ge plats åt ungas röster, samt möta deras vilja och behov av att förstå hur samhället ser ut idag. Men även hur vi kan skapa ett hållbart samhälle inom 10 år kopplat till Agenda 2030. Hur kan samtal mellan unga och makthavare, forskare och beslutsfattare gestaltas? Med dramapedagogiska verktyg och workshoppar som metod ska projektet bjuda in forskare och makthavare som tillsammans med målgruppen diskuterar sina visioner. Delar av arbetet ska filmas och bearbetas och spridas. Projektet ska genomföra läger och sprida metoderna och erfarenheterna till skolor i Katrineholm, Stockholm och Uppsala.

Projektet kommer att leva vidare genom att de metoder man utvecklar i projekt blir en del av Teater K:s befintliga verksamhet. De metoder, undervisningsmaterial, filmer och böcker som tas fram i projektet kommer finnas digitalt och kunna användas av andra aktörer.

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Kontakt

Ort
Katrineholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-04-26.