Till innehållet

Scenario 2030

Projektet drivs av: Teater K

Beskrivning av projektet

Projektet ska med drama och film som metod tillsammans med ungdomar utveckla och utforska deras tankar och visioner om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Syftet är att ge plats åt ungas röster, samt möta deras vilja och behov av att förstå hur samhället ser ut idag. Men även hur vi kan skapa ett hållbart samhälle inom 10 år kopplat till Agenda 2030. Hur kan samtal mellan unga och makthavare, forskare och beslutsfattare gestaltas? Med dramapedagogiska verktyg och workshoppar som metod ska projektet bjuda in forskare och makthavare som tillsammans med målgruppen diskuterar sina visioner. Delar av arbetet ska filmas och bearbetas och spridas. Projektet ska genomföra läger och sprida metoderna och erfarenheterna till skolor i Katrineholm, Stockholm och Uppsala.

Projektet kommer att leva vidare genom att de metoder man utvecklar i projekt blir en del av Teater K:s befintliga verksamhet. De metoder, undervisningsmaterial, filmer och böcker som tas fram i projektet kommer finnas digitalt och kunna användas av andra aktörer.

Efter projektet

Projektet ledde till framtagning av en metodbok ”Att drömma stort”. Boken vänder sig till pedagoger och andra ledare och ger dem både kontext samt praktiska verktyg för att kunna leda unga att skapa sina egna visioner om hur hållbara och rättvisa samhälle kan se ut i framtiden. Den finns både i tryck och som PDF.

I projektet tagits även fram en dokumentärfilm ”Outgrow the system” som ett sätt att sprida projektets idéer kring hållbar ekonomi. Filmen kommer kunna ses kostnadsfritt efter att den har spelats färdigt på filmfestivaler.

Under projektets gång startades också en svensk hub (nätverk) för det globala nätverket WEAll där deltagare kan fortsätta sitt engagemang och projektets idéer kan leva vidare och utvecklas.

Projektets arbetsrätt lever vidare via den framtagna metodboken, de idéer och visioner som har samlats, vuxit upp och arbetats med under projektet lever vidare i den dokumentärfilmen, och verksamhetsmässigt fortsätter arbete genom den svenska hubben av det internationella WEAll-nätverket.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Katrineholm

Liknande projekt

  • Engelska på fickan

    Projektet ska skapa en produkt som ger döva kunskaper i engelska och ASL, och som motsvarar Skolverkets krav Engelska för döva.

  • Min sexualitet - min rätt (fd Sexualitet och funktionsrätt)

    Projektet ska förbättra informationen och möjligheten till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar,…

  • Universell menskompetens - menskunskap för alla

    Projektet ska skapa ett lättillgängligt, lättanvänt och tidlöst material om mens som är kunskapshöjande för barn och unga som menstruerar.…

Sidan uppdaterades 2023-12-21.