Till innehållet

Scenkonstguiden

Projektet drevs av: Teater Nu

Beskrivning av projektet

Scenkonstguiden är en app, en webbsida, en podcast och en mötesplats. Projektet syftar till att öka intresset för scenkonst samt att minska klyftan mellan unga och mer erfarna utövare genom att skapa en plattform som tar unga skapare på allvar.

Scenkonstguiden ska vara en plattform som lyfter den unga scenkonsten i Västra Götalandsregionen. Initiativet vill vi ge unga skapare den uppmärksamhet som de förtjänar. Därför handlar visionen på samma gång om att göra scenkonsten tillgänglig för både skapare och publik. Utbudet och kvalitén finns där, vi vill bara skingra dimman, göra så att fler får upp ögonen för den unga scenkonsten. Scenkonstguiden vill minska klyftan mellan de unga och de mer erfarna. Detta genom att anordna publika arrangemang; mingelfester, workshops och happenings där alla scenkonstnärer medverkar på lika villkor, en plattform som tar unga skapare på allvar. Vi vill också slå ett slag för demokratin genom att skapa verkliga mötesplatser där människor kan mötas, där olika åsikter kan stötas och blötas - där är den fria och unga kulturscenen en unik resurs. Genom ett involverande och engagerande kulturliv stärks människors förankring i den lokala bygden och staden och det skapar plattformar för möten och samtal bortanför de interna nätverken, bortanför de privata kontaktnäten. På längre sikt ser vi gärna att Scenkonstguiden är med och bidrar till att skapa en större blandning på scenerna i regionen, där mer erfarna scenkonstnärer delar scen och erfarenhet med de yngre, där amatörer delar scener med de professionella. Vi vill vara med och arbeta för ett öppnare klimat när det kommer till att dela med sig av kunskap och kontakter.

HANDLINGSUTRYMME: Vår verksamhet bygger på vår målgrupps delaktighet och därför är det viktigt för oss att skapa ett forum vars grund bygger på deltagande. Konkret är det de som tipsar om scenkonst ute i regionen, det är de som deltar på de publika arrangemangen och i workshops, det är de som kan fylla poden med sina röster. INSTÄLLNING: Scenkonst ska inte vara exkluderande. Därför vill vi motverka den egna begränsningen där en utesluter sig själv för att en inte tror sig förstå eller sitter på den kunskap som krävs. Vi vill uppmärksamma vikten av den egna erfarenheten och inspirera till deltagande. KÄNSLA AV TILLHÖRIGHET: Vi vill motverka begränsningar för vad som är scenkonst. Att som ung bli tillskriven epitetet amatör utan att själv se sig som det skapar utanförskap. Vi tar den unga scenkonsten på allvar och kommer inte tillskriva några pålagda epitet. TILLGÄNGLIGHET: Scenkonsten ska vara tillgänglig för alla och därför kommer vi att ha information om huruvida scenkonsteventet är anpassat för olika funktionsnedsättningar. Genom att frågan ställs hoppas vi också på att fler tycker det är en självklarhet att göra sina scenkonstevenemang anpassade för alla.Vi vill nå hela regionen och tycker det är hälsosamt för scenkonsten att inte begränsas till de större städerna. Vi vill stimulera hela regionens skapande.

Scenkonstguiden görs med stöd av och i samarbete med Arvsfonden, KulturUngdom, Kultur i Väst, Riksteatern Väst och Göteborgs dans och teaterfestival 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Liknande projekt

  • Från hat till försoning

    1998 dog 63 ungdomar och över 200 skadades i Backabranden i Göteborg. Såren efter katastrofen är fortfarande inte läkta. Detta projekt…

  • Vi kan påverka vårt eget liv!

    Genom att arbeta med invandrarungdomar vill vi stärka dem, samt möjliggöra för dem att kunna påverka samhället. Att stärka den enskilda indviden är…

  • From

    FROM - ett projekt med framtidsfokus för ungdomar som hoppat av från sekter och slutna rörelser.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.