Till innehållet

Science Kids

Projektet drivs av: BUNT, Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att hitta strukturer för lekfullt lärande för barn inom naturvetenskap och teknik. Målgruppen är förskolebarn och projektet bygger på samarbete med förskolelärare som kan tillvarata de spontana leksituationerna.

I projektet utformas en modell för förskolor med såväl digitalt som fysiskt material, med bland annat berättelser från arbetet i förskolorna och en handledningsmanual. Modell och material ska vara lättillgängligt och folkbildande för att även kunna användas av vårdnadshavare och andra vuxna i barnens närhet. Det ska finnas en samverkan mellan förskolor och hem. Projektet drivs i grupper med ett Science Center (vetenskapscentrum inom naturvetenskap, teknik och matematik) som svarar för samarbete med förskolor. Efter projekttiden kommer materialet att finnas tillgängligt för förskolor och Science Centers. Modellen kan fortsätta att användas på förskolorna i projektet och spridas inom kommunerna efter projekttiden. Science Centers kommer att erbjuda stöd till förskolor kring modellen.

Beviljat belopp

5 546 301 kronor

Projektets tidstatus

67%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

5 546 301 kronor

Projektets tidstatus

67%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

Ort
Ljungskile

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-07-05.