Till innehållet

Se framtiden an

Projektet drivs av: Föreningen Furuboda

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa möjligheter till arbete för nyanlända ungdomar.

Målet är att utveckla ett arbetssätt som stöttar målgruppen in på arbetsmarknaden. Furuboda ska tillsammans med Ensamkommandes förbund anpassa en etablerad metod, Supported Employment, till målgruppen. Metoden innebär att individer som står långt från arbetsmarknaden stöttas i att få och behålla ett arbete. Anpassningarna ska göras tillsammans med målgruppen och kan exempelvis handla om att minska kulturella och språkliga hinder, skapa olika typer av stöd och bygga upp nätverk.

Efter projektet ska det nya arbetssättet leva vidare på Furuboda, både i befintlig verksamhet och genom nya kurser för målgruppen. Projeket kommer också leva vidare genom att delar av metoden förankras i Ensamkommandes förbund och på deras mötesplats Otto.

Beviljat belopp

4 496 507 kronor

Projektets tidstatus

76%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Beviljat belopp

4 496 507 kronor

Projektets tidstatus

76%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Kontakt

Ort
Åhus

Liknande projekt

  • BLING Inkubator

    Projektets syfte är att utveckla metoder för att stärka ungas företagsamhet och entreprenörskap i förorten.

  • Hopp med Jobb

    Projektet ska stödja nyanlända ungdomars etablering på arbetsmarknaden genom att förbereda ungdomarna så att de får stöd och möjlighet att snabbt…

  • Händernas Hus 2.0

    Projektets syfte är att ge unga kvinnor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att bryta isolering, stärka sitt språk och självförtroende och…

Sidan uppdaterades 2021-02-25.