Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Se framtiden an

Projektet drivs av: Föreningen Furuboda

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa möjligheter till arbete för nyanlända ungdomar.

Målet är att utveckla ett arbetssätt som stöttar målgruppen in på arbetsmarknaden. Furuboda ska tillsammans med Ensamkommandes förbund anpassa en etablerad metod, Supported Employment, till målgruppen. Metoden innebär att individer som står långt från arbetsmarknaden stöttas i att få och behålla ett arbete. Anpassningarna ska göras tillsammans med målgruppen och kan exempelvis handla om att minska kulturella och språkliga hinder, skapa olika typer av stöd och bygga upp nätverk.

Efter projektet ska det nya arbetssättet leva vidare på Furuboda, både i befintlig verksamhet och genom nya kurser för målgruppen. Projeket kommer också leva vidare genom att delar av metoden förankras i Ensamkommandes förbund och på deras mötesplats Otto.

Beviljat belopp

4 496 507 kronor

Projektets tidstatus

22%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Beviljat belopp

4 496 507 kronor

Projektets tidstatus

22%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Kontakt

Ort
Åhus
Sidan uppdaterades 2021-02-25.