Till innehållet

Sekundantprojektet

Projektet drivs av: DHR

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att utveckla och bygga upp en volontärverksamhet för och med målgruppen personer med rörelsenedsättning.

Sekundanterna ska ge ett individuellt anpassat stöd i kontakter med myndigheter. Det ska vara någon med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, som fått utbildning och träning i hur samhällets stöd är organiserat och att möta enskilda personer. Syftet med stödet är att den enskilde bättre ska kunna ta tillvara sina rättigheter samt känna större trygghet i möten med myndighetshandläggare och därmed få till bättre och mera jämlika möten.

Metoden för detta stöd är inspirerad av en dansk verksamhet som kallas Bisidderordningen. Stödet innebär att sekundanten och den enskilde först förbereder sig tillsammans inför mötet med myndigheten. Sekundanten deltar därefter tillsammans med den enskilde på mötet med myndighetshandläggaren, men företräder inte den enskilde, utan är ett par extra ögon och öron samt ett socialt stöd. Efteråt träffas sekundanten och den enskilde för att summera och utvärdera mötet.

Efter projektets slut ska den uppbyggda sekundantverksamheten finnas kvar och bli en del i DHRs och Personskadeförbundet RTPs ordinarie verksamhet. Strukturen för sekundantverksamheten ska då finnas tillgänglig att användas för organisationer som vill ge ett sådant stöd till sina medlemmar.

Beviljat belopp

5 914 174 kronor

Projektets tidstatus

53%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

5 914 174 kronor

Projektets tidstatus

53%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • 3P Positive Pregnancy Peers

    Genom projektet 3P (Positive Pregnancy Peers) ska Posithiva Gruppen tillsammans med samarbetspartner utveckla och etablera en rikstäckande…

  • AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

    Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli…

  • Baby It's Cold Outside

    Syftet med projektet är att den dagliga verksamheten Medis 5 tillsammans med andra dagliga verksamheter, funktionshindersorganisationer samt…

Sidan uppdaterades 2021-11-10.