Till innehållet

Seniorboende - Trygghetsboende för teckenspråkiga döva och dövblinda

Projektet drevs av: Stockholms Dövas Förening

Beskrivning av projektet

Detta projekt ska bygga upp ett teckenspråkigt seniorboende +55 i Hässelby samt också bygga upp ett trygghetsboende i teckenspråksmiljö i Skärholmen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2011 och avslutades i mars 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2011 och avslutades i mars 2014.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Kultur aktiv

    I Projektet KulturAktiv producerar afrosvenskar med funktionshinder kulturevenemang med afrosvenskt innehåll utifrån ett afrosvenskt perspektiv.…

  • Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte

    HAIKU-projektet synliggör handikapphistorien i kulturarvet.

  • Fontänhögskolan

    Projektet avser att skapa en modell för teoretiskt och praktiskt kunskapsutbyte mellan svenska Fontänhus och universitetens socionomutbildningar, en…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.