Till innehållet

Seniorkul - idrott för äldre

Projektet drivs av: RF-SISU Dalarna

Beskrivning av projektet

Projekt "Seniorkul" vill att äldre i Dalaregionen ska kunna prova olika fysiska aktiviteter. Aktiviteterna ska genomföras i samverkan med idrottsliv och föreningar som samlar äldre personer.

Projektets syfte är att förbättra den fysiska och psykiska hälsan för målgruppen äldre personer. I projektet ska äldre personer få möjlighet att prova olika typer av fysiska aktiviteter för att på så sätt förbättra sin hälsa och samtidigt lockas in i föreningslivet.

Projektet drivs i nära samverkan med idrottsföreningar i Dalarna samt föreningar som samlar äldre personer i regionen. Genom projektet bildas ett nätverk av föreningar som tillsammans kan skapa intressanta och anpassade aktiviteter för målgruppen. Kommuner medverkar genom att sprida information om projektet till personer som inte deltar i föreningslivet.


Efter projektet ska metoder för samverkan finnas i regionens alla kommuner och fler föreningar ska erbjuda aktiviteter anpassade för äldre personer. Fler äldre personer ska vara aktiva i föreningslivet och ha möjlighet att stärka sin hälsa både fysiskt och psykiskt när projektet avslutas.


Beviljat belopp

3 571 902 kronor

Projektets tidstatus

43%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

3 571 902 kronor

Projektets tidstatus

43%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Ort
Falun

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-02-16.