Till innehållet

Seniorvän - kontaktperson för äldre

Projektet drivs av: Göteborgs Föreningscenter

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att minska den ofrivilliga ensamheten och öka livskvaliteten hos äldre med funktionsnedsättning.

Målet är att ta fram en ny insats, seniorvän, där målgruppen matchas ihop med kontaktpersoner. Projektet ska anpassa den lagreglerade insatsen kontaktperson, som beviljas enligt LSS och Socialtjänstlagen, till målgruppen. Personer över 65 år tillhör äldreomsorgen och där beviljas insatsen sällan. I projektet ska man ta fram och etablera metoder att rekrytera och matcha seniorvänner med målgruppen. De ska även bygga upp nätverk för erfarenhetsutbyte, stöd och aktiviteter där seniorvänsparen kan mötas.

Efter projektet ska verksamheten leva vidare inom föreningen genom avtal med kommunen.

Beviljat belopp

3 857 634 kronor

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

3 857 634 kronor

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

E-post
Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • I nöd och lust

    Projektet ska ta tillvara och sammanställa de kunskaper och erfarenheter som äldre anhöriga får när de vårdar sina äldre närstående som i hög grad…

  • Vuxensyskon

    Vuxensyskon är ett anhörigprojekt med syftet att lyfta behov och frågeställningar hos vuxna personer som har syskon med funktionsnedsättning.

  • Lärande för Insikt om Välmående (LIV)

    Föreningen Neuroforum ska tillsammans med elever på Kattegattgymnasiet ta fram ett pedagogiskt förhållningssätt som grundar sig i evidensbaserad…

Sidan uppdaterades 2021-10-07.