Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Seniorvän - kontaktperson för äldre

Projektet drivs av: Göteborgs Föreningscenter

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att minska den ofrivilliga ensamheten och öka livskvaliteten hos äldre med funktionsnedsättning.

Målet är att ta fram en ny insats, seniorvän, där målgruppen matchas ihop med kontaktpersoner. Projektet ska anpassa den lagreglerade insatsen kontaktperson, som beviljas enligt LSS och Socialtjänstlagen, till målgruppen. Personer över 65 år tillhör äldreomsorgen och där beviljas insatsen sällan. I projektet ska man ta fram och etablera metoder att rekrytera och matcha seniorvänner med målgruppen. De ska även bygga upp nätverk för erfarenhetsutbyte, stöd och aktiviteter där seniorvänsparen kan mötas.

Efter projektet ska verksamheten leva vidare inom föreningen genom avtal med kommunen.

Beviljat belopp

3 857 634 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

3 857 634 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

E-post
Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2021-10-07.