Till innehållet

Separerade pappor - brett föräldrastöd med fokus på jämställdhet och med barnet i centrum

Projektet drivs av: Män för jämställdhet

Beskrivning av projektet

Projektet avser att skapa metoder och material för att stötta barn och pappor i en separationsprocess. Målet är att skapa ett jämställt föräldraskap med barnets bästa i fokus.

Målgruppen för projektet är barn med erfarenhet av separerade föräldrar och pappor som funderar på, genomgår eller har genomgått en separation. Projektets metoder och verktyg handlar om att använda och kombinera flera befintliga metoder och verktyg som de olika samverkansparterna har utvecklat. Exempelvis kommer samtalsmetoder, mentorskap (peer-support) samt relationsstärkande aktiviteter för pappor och barn att användas. Genom projektet utvecklas ett material som fungerar både för den enskilde och för grupper.

Efter projekttiden kommer föreningen att sprida metoderna och material via medlemmar, lokalgrupper och föreningar, men också genom att paketera och sälja utbildningar kopplade till projektets erfarenheter och material.

Beviljat belopp

9 911 243 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

9 911 243 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-03-11.