Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Ser du stjärnorna runt dig?

Projektet drivs av: HUR Samhällsentreprenören

Beskrivning av projektet

Föreningen HUR ska utveckla en metod som möjliggör för civilsamhället att samarbeta med offentliga aktörer kring ungas inflytande över sin egen och andras situation.

Föreningen HUR ska utveckla en metod som möjliggör för civilsamhället att samarbeta med offentliga aktörer kring ungas inflytande över sin egen och andras situation. Genom att lyfta fram förebilder bland ungdomar i socialt utsatta områden kring Malmö hoppas föreningen kunna stärka ungas engagemang, men även erbjuda föreningar och offentliga aktörer en metod för att ta emot engagerade ungdomar i sin verksamhet. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö konstaterar i en rapport från 2013 att civilsamhället ofta bär på en social innovationskraft som kommunen på grund av bristfälliga strukturer för ändamålet inte alltid kan ta till vara på. HUR ska i ett antal aktiviteter samla förebilder, utbilda ledare och sprida kunskap kring metoden för att i möjligaste mån svara mot de behov som kommissionen belyser i sin rapport och därmed skapa ökad delaktighet och engagemang.

Metoden ska implementeras i föreningens ordinarie verksamhet. Den kommer även att spridas till andra föreningar, offentliga aktörer och andra genom det nätverk som byggs upp i projektet. Medborgarskolan kommer att erbjuda metoden till andra föreningar genom studiecirklar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2020-06-02.