Till innehållet

Seriestorm - en mötesplats för barn

Projektet drevs av: Myller Kultur & Händerlser

Beskrivning av projektet

Det övergripande syftet är att skapa mötesplatser för barn med olika bakgrunder, där de genom att skapa serier tillsammans, och genom en interkulturell bildpedagogik, får erfarenheter av att interagera och komma nära varandra.

Ett långsiktigt syfte är att skapa kunskap runt interkulturell bildpedagogik och sprida den. Interkultur betyder en gränsöverskridande process, en interaktion mellan människor från olika kulturer samt en ömsesidighet för varandra. Målet är att deltagande barn ska få utrymme att skapa serier utifrån sina erfarenheter, idéer och intressen, och lära sig hur de kan skapa självständigt från idé till färdig produkt samt få erfarenhet av att relatera och knyta band till människor med annan nationalitet eller kulturell bakgrund. Skapandet av bilder och serier gör deltagarna synliga för varandra, och i verksamheten diskuteras allas våra olika bilder av världen. Målgruppen är nyanlända och svenskfödda barn 9-12 år gamla. Aktiviteter sker i form av dels ett sommarkollo i Nordingrå, och dels genom terminsverksamheter i tre olika kommuner, Umeå, Stockholm och Malmö.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

Ort
Nordingrå

Liknande projekt

  • Internetbaserad interaktiv utbildning riktad till föräldrar vars barn fått diagnos autism

    Region Skåne ska i samverkan med Autism och Aspergerföreningen utveckla en webbaserad utbildning för föräldrar vars barn i åldern 0-6 år nyligen…

  • Brytiga böcker

    Tillsammans med bibliotek och kulturpedagoger utvecklar vi metoder för att förebygga diskriminering bland barn i åldrarna 3 -12 år. Hur kan mötet…

  • Artiklar för livet

    Utifrån olika estetisk-pedagogiska metoder där eleverna bland annat får undersöka, improvisera, leka, analysera, värdera och slutligen framföra en…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.