Till innehållet

Seriestorm - en mötesplats för barn

Projektet drivs av: Myller Kultur & Händerlser

Beskrivning av projektet

Det övergripande syftet är att skapa mötesplatser för barn med olika bakgrunder, där de genom att skapa serier tillsammans, och genom en interkulturell bildpedagogik, får erfarenheter av att interagera och komma nära varandra.

Ett långsiktigt syfte är att skapa kunskap runt interkulturell bildpedagogik och sprida den. Interkultur betyder en gränsöverskridande process, en interaktion mellan människor från olika kulturer samt en ömsesidighet för varandra. Målet är att deltagande barn ska få utrymme att skapa serier utifrån sina erfarenheter, idéer och intressen, och lära sig hur de kan skapa självständigt från idé till färdig produkt samt få erfarenhet av att relatera och knyta band till människor med annan nationalitet eller kulturell bakgrund. Skapandet av bilder och serier gör deltagarna synliga för varandra, och i verksamheten diskuteras allas våra olika bilder av världen. Målgruppen är nyanlända och svenskfödda barn 9-12 år gamla. Aktiviteter sker i form av dels ett sommarkollo i Nordingrå, och dels genom terminsverksamheter i tre olika kommuner, Umeå, Stockholm och Malmö.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

Ort
Nordingrå

Liknande projekt

  • Rösträtt

    Barns rätt till musik på barns villkor!

  • SAMFÖR

    SAMFÖR (Samordnat föräldrastöd) har välbefinnandet för barn och unga med funktionsnedsättningar och deras familjer i fokus. Det sker genom att…

  • Samordnat familjestöd på Järvafältet

    Studiefrämjandet i Stockholm genomför ett projekt i Järvafältet i Stockholm för att med folkbildning stötta föräldrar i deras föräldraroll.…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.