Till innehållet

Sex för Alla

Projektet drevs av: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU) i Malmö

Beskrivning av projektet

Sex För Alla ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att bli sexualupplysare och chans att lära sig om sex, kroppen och känslor. Informatörerna pratar med personer som har funktionsnedsättningar och med personal som jobbar inom LSS. 

Alla har rätt att få kunskap om sex, kroppen och känslor. Vi i Sex För Alla har under flera år sett att personer som har funktionsnedsättningar ofta får mindre kunskap om sex, kroppen och känslor om man jämför med andra personer. Ibland är det föräldrar som inte vill prata om sex. Ibland är det personal på boenden som inte låter pojkvänner och flickvänner sova över hos varandra. Ibland finns det lärare på särskolan som inte vill ge eleverna någon sexualundervisning. Vi startade projektet Sex för Alla för att utbilda och ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar chans att prata om sex, sexualitet, kunskap om kroppen, känslor och relationer. Vi kommer använda en metod som heter Peer education. Det betyder kamrat-utbildning och i vårt projekt betyder det att vi kommer att utbilda personer som har intellektuella funktionsnedsättningar så att de själva blir sexualupplysare. På det sättet kan andra personer med funktionsnedsättningar känna igen sig i de som ger dem utbildning. Våra informatörer kommer att utbilda andra personer med funktionsnedsättningar, men kommer också att utbilda personal som arbetar på LSS-boenden, dagliga verksamheter och andra verksamheter i kommunen. En mycket viktig del i projektet är att det är personer med funktionsnedsättningar som kommer vara med och ta fram arbetssättet och som kommer att bestämma hur sexualupplysningen ska göras. 

Mål 1.  Att lära sig nya saker om sex, kroppen och känslor. Personer med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att tänka nya tankar och få kunskap om sin sexualitet, sin kropp och sina känslor.   Mål 2. Att ta plats i samhället och berätta vad en tycker är viktigt. Medlemmarna i Grunden Malmö har erfarenheter av att leva med intellektuella funktionsnedsättningar och kommer att vara med i att skapa arbetet och välja vilka metoder vi ska använda och vilka ämnen vi ska fokusera på. På detta sätt är målet att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta plats i samhället och berätta för varandra och för personal och myndigheter om sina tankar om sex, kroppen och känslor. Mål 3. Att hjälpa kommunens personal att bli bättre på att prata om sex, kroppen och känslor Våra informatörer ska utbilda personal på kommunens dagliga verksamheter, LSS-boenden med mera. Det betyder att personalen kommer bli bättre på att förstå och respektera de boendes och anställdas behov. Mål 4. Att dela med sig av projektets kunskap till andra som vill göra samma sak Vi kommer att sprida kunskapen som vi får genom projektet genom RFSU och Grunden och också till de kommun-verksamheter som vi arbetar med. Vår tanke är att alla som vill starta ett likadant projekt ska kunna läsa om vårt projekt och få bra tips på hur de kan göra. 

Tre år innan projektet fick pengar från Allmänna Arvsfonden arbetade RFSU:s medlemmar med projektet på sin fritid. Vi föreläste och pratade med personer på boenden och dagliga verksamheter och utbildade också andra medlemmar inom RFSU i.   Vi kommer att dokumentera vårt arbete och sprida detta så att andra personer kan välja att starta liknande projekt. Till exempel har RFSU Malmö kontakt med andra lokala RFSU-föreningar i Sverige som vill göra samma sak. På så sätt kommer projektet att fortsätta påverka samhället genom RFSU:s ideella arbete. Föreningen Grunden Malmö är en mycket aktiv förening som växer. Genom vårt projekt kommer en del av Grundens medlemmar att bli utbildade i sexualundervisning. Den kunskapen kommer att finnas kvar inom föreningen och kan föras vidare genom grundens egna aktiviteter till både nuvarande och framtida medlemmar. Vi kommer i tre år att visa varför vårt projekt behövs och fortsätta knyta kontakter med personer som arbetar på kommunen och i andra, ideella föreningar. Vi vill att vårt arbete med Sex För Alla ska visa varför vårt arbete är viktigt så att vi efteråt kan fortsätta arbetet och samarbetet mellan våra föreningar och kommunen. Kunskapen från projektet kommer finnas kvar genom de utbildningar vi håller för kommun-personal. Då personalen blir bättre på att arbeta med frågor om sexualitet och funktionsnedsättningar får projektet positiva konsekvenser för personer med funktionsnedsättningar även efter projektets slut. 

Projektet Sex för Alla är ett projekt som drivs tillsammans av RFSU Malmö och Grunden Malmö. I projektet arbetar tre projektledare. En från Grunden och två från RFSU Malmö. En viktig tanke som ska finnas med under hela projektet är att Grundens medlemmar, och andra med funktionsnedsättningar som vi får kontakt med under projektet, ska vara med och påverka hur projektet ska se ut. Bakgrunden till projektet är att RFSU Malmös informatörer fick kontakt med Grunden Malmö och påbörjade ett samarbete. Sex För Alla har alltså redan tidigare byggt på att personer med intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar är delaktiga i projektet. Den utbildning och de samtal som Sex För Alla tidigare har haft, och nu kommer att utveckla, bygger på att anpassa och förändra metoder genom att lyssna på idéer som personer med intellektuella funktionsnedsättningar har. Genom att skapa detta projekt tillsammans mellan RFSU och Grunden kommer delaktigheten bli ännu större och ge ännu större makt till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Sex För Alla kommer under projekt-tiden arbeta med personer som arbetar på dagliga verksamheter och bor på LSS-boenden. Det betyder att de personerna kommer kunna berätta om sina tankar och påverka Sex För Allas arbete.

Vi har kontakt med flera andra organisationer som arbetar med våra frågor. Vi har hållt utbildningar för Malmö Stad, Forum Skill i Göteborg, Hållt interna utbildningar för RFSU:s medlemmar, Föreläst i ett projekt som drivs av Ungdom mot rasism, Planerar deltagande i Kulturparken i Uppsalas konferens i april.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.