Till innehållet

Shared reading

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län ska i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) introducera metoden Shared Reading (SR) för målgruppen vuxna personer med psykisk ohälsa i Jönköpings län.

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län ska i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) introducera metoden Shared Reading (SR) för målgruppen vuxna personer med psykisk ohälsa i Jönköpings län. SR är en metod för högläsning och samtal i grupp. Modellen är utvecklad och utvärderad i England. I projektet utbildas nyckelpersoner och utbildare i metoden som i sin tur utbildar läsgruppsledare. Ett utbildningsmaterial ska översättas till svenska. Projektet kommer att sprida och prova metoden på träffpunkter, inom primärvård, på psykiatriska kliniker och bibliotek i nära samarbete med ideella organisationer, regionala verksamheter inom folkhälsa, psykisk ohälsa och kommunal utveckling.

Efter projektets slut kommer det att finnas ett informations- och utbildningsmaterial att använda tillsammans med korta filmer som illustrerar hur läsgrupper arbetar.

Efter projektet

Projektet ledde till att man varit med och etablerat metoden Shared Reading i Sverige. I Shared Reading läser man dikter, noveller eller andra korta texter högt tillsammans. Under läsningen stannar man upp för att samtala och reflektera kring de tankar, känslor och minnen som texterna väcker. Metoden Shared Reading skapar levande möten mellan människor och litteratur, där mötet med litteraturen blir en läkande kraft. I projektet har målgruppen varit personer med psykisk ohälsa.

Projektet har skapat en organisation för att erbjuda läsgrupper enligt metoden. Under projekttiden har man erbjudit såväl fysiska som digitala läsgrupper. Ungefär 350 personer har deltagit i någon läsgrupp. I samarbete med den brittiska Shared Reading-organisationen har man fått möjlighet att utbilda fem utbildare i metoden som i sin tur utbildat ett 70-tal läsledare. Som ett stöd till läsledaren har projektet tagit fram en textsamling med lättillgängliga litterära texter samt ett utbildningsmaterial på svenska.

Verksamheten lever vidare i Studieförbundet Vuxenskolans regi som fortsätter att erbjuda läsledarutbildningar och läsgrupper.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i juli 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i juli 2021.

Kontakt

Ort
Jönköping

Liknande projekt

  • SkiCamp - skidåkning och annat friluftsliv för funktionsnedsatta

    Projektet vill öka möjligheten till meningsfulla friluftsaktiviteter, framförallt skidåkning, för ungdomar med funktionsnedsättning. I Småland och…

  • Med delaktighet i sikte

    Projektet ska hitta vägar till ökad brukarmedverkan och brukarinflytande genom jämlik dialog mellan personer med utvecklingsstörning och…

  • Barns delaktighet i familjeaktiviteter

    Projektets syfte är att undersöka och underlätta för barn och ungdomar med betydande funktionshinder att öka sin delaktighet i familjeaktiviteter.

Sidan uppdaterades 2021-12-13.