Till innehållet

Skaka Om

Projektet drevs av: Föreningen Kumulus

Beskrivning av projektet

SKAKA OM är en plattform som är till för att ge dig mellan 13-20 år ökat inflytande. Målet är att vara en snabb väg till maktens centrum i din kommun och med stark opinion få igenom just dina förslag. Din åsikt är viktig, nu är det upp till dig!

Att skapa ett nytt verktyg så att unga kan påverka utifrån sina egna villkor samt att höja intresset hos unga om delaktighet och inflytande. Att Skaka om genom samverkan med Regionförbundet i Kalmar län, kommuner och föreningsliv stärker ungt engagemang och ungas möjlighet till inflytande och delaktighet samt ökar kunskapen om samhällets demokratiska delar. Att Skaka om genom samordning, inspiration, kunskapsförmedling och stöd undersöker, genomför och utvärderar nya verktyg för att underlätta kontakten mellan unga och kommunala beslutsfattare. Att genom Full Koll skapa en metod att konkret arbeta utifrån LUPP-resultat på regional såväl som kommunal nivå.

Metod Projektet vill genom verktyget ge upphov till samordning, kunskapsförmedling, inspiration, intresse, kontakter, nätverk, kontinuitet, en enklare kontakt och återkoppling mellan unga och beslutsfattare oavsett förutsättning, för att kunna öka delaktighet och inflytande hos unga i Kalmar län. Speciella metoder 

 • Skaka Om i ungdomsråd och elevråd - Ungdomsråd och elevråd kan lyfta in frågor från sidan som inte kommit upp i klassrummen men som är betydelsefulla att diskutera.  
 • Skaka Om hos beslutsfattare och tjänstemän - Skapar en närmare kontakt med unga förutom ungdomsråd och elevråd. 
 • Skaka Oms Sommarjobbskoncept - Tillsammans med kommuner och unga har ett koncept tagits fram där unga kan feriejobba anställda av kommunen men i Skaka Oms tjänst. 
 • Skaka Oms Demokrativerktyg och workshop i skolan - En lektion som låter unga jämföra sina egna resultat med kommunen och resten av länet. Workshop för att klargöra hur och var unga vill framföra sina åsikter. 
 • Skaka Oms samarbete med företag som unga är intresserade av - Samarbete med KLT för att nå ut till unga och få feedback på busstrafiken i Kalmar län då kollektivtrafiken berör flertalet unga i länet. 
Huvudmål
 • Skapa en digital träffpunkt för unga och beslutsfattare i länets kommuner.
 • Skapa en ny metod för att konkret arbeta utifrån de regionala LUPP-resultaten.
 • Ungdomar ska uppleva en ökad möjlighet till påverkan i sin hemkommun. 
 • Ungdomar ska uppleva en ökad förståelse för den demokratiska processen.

Skaka Om har tagit fram metoderna som nämns ovan och utvecklats dessa under år 1. Metoderna ska sedan användas år 2 i de kommuner som kopplas på och därefter utvecklas i pilotkommunerna. År 2 har vi som fokus att hitta de unga som idag inte är engagerade tidigare och skapa relationer för att väcka deras intresse för att påverka. År 1 började vi med att kontakta ungdomsråd och elevråd som redan idag är engagerade och knyta dem till projektet som goda ungdomsambassadörer på lokal nivå för att sprida engagemanget hos unga ytterligare. Däremot finns det en större del av unga som idag inte är vana att vara med och tycka för att påverka. Vi har mött en misstro från denna grupp i de olika utvalda kommunerna. Anledningen bakom är att flertalet av de misstänksamma i målgruppen egentligen vill vara med och tycka till men är inte vana att få tillåtelse att göra det. När de väl insett att de får vara med och tycka är det viktigt att de får feedback och snabba resultat. Genom att vara ute och skapa relationer med ungdomarna och låta dem testa skakaom.nu och förklara syftet med hemsidan skapar en nyfikenhet. Under tiden som projektet har varit igång har vi knutit fler lokala kontakter i kommunen vilket gjort att nyfikenheten och användandet av sidan ökat stadigt. Därmed är det viktigt att fokusera på att fler unga ser möjligheten att tycka till genom Skaka Om.

En stor andel unga vill vara med och påverka. Kumulus var ute i kommunerna i Kalmar län och förde diskussioner med unga som har fått tycka till om hur den lokala demokratin och delaktigheten skulle kunna öka. Diskussionerna mynnade ut i en närmare och enklare väg mellan unga och beslutsfattare via Internet. Målgruppen unga mellan 13-20 år har varit med sen början. Vi har haft ungdomsdialoger i samtliga kommuner och varit ute i ungdomsråd och elevråd för att skapa ett nätverk av unga som redan är engagerade och som kan sprida sitt engagemang för påverkan vidare. Ungdomsambassadörer har tyckt till om Skaka Om och hjälpt till att utveckla projektet i hemkommunen. Vi har använt oss av referensgrupper av unga för att det ska vara målgruppen som styr projektet framåt. Gruppen har fått tycka till om hemsida, funktioner, marknadsföring etc. Utvecklingen av sidan har gjorts av ett lokalt företag i Kalmar med hjälp av ungdomar som läser webbprogrammering på gymnasiet. Vi har även använt ungdomar som är intresserade av webbprogrammering att utveckla vissa funktioner. De fick gå vid sidan om en dag hos webbföretaget för att lära sig mer och se hur företaget arbetade mot kund. Vi har även utvecklat Skaka Oms Demokrativerktyg genom att utforma det utifrån ungdomarnas tankar angående demokrati och delaktighet samt att det är målgruppen som är genomförare. Även sommarjobbarkonceptet är byggt utifrån målgruppens intressen. Målet är att ungdomar ska vara delaktiga genom projektets alla faser.

För att öka delaktigheten ytterligare hos unga har vi även inlett samarbeten med andra aktörer som varit aktiva i länet. Samarbetet med Radio XX, Interaktiva Växjö och Youngster kommer att fortsätta då ambitionen är att tillsammans jobba för att öka ungas delaktighet. Vi kommer att utveckla samarbetet allt eftersom projekten förändras och växer. Radio XX är ett ungdomsdemokratiprojekt som finansieras via arvsfonden och Regionförbundet i Kalmar län. Syftet är att skapa en ungdomsradio i länet och ge dem verktyg att skildra sin egen situation och samhället på ett kritiskt sätt. 

Interaktiva Växjö är ett arvsfondsprojekt där barn och ungdomars frågor och funderingar ska lyftas och sättas i ett ljus där de kommer att kräva ett ordentligt gehör ifrån personer i maktpositioner. Skaka Oms samarbete med Interaktiva Växjö är nystartat och syftar nu främst till att lyfta varandras frågor och dela med sig av erfarenheter på vad som har fungerat bra och mindre bra för att öka ungas intresse och engagemang för att påverka i samhället. 

Vi ska även samarbeta på Youngster genom att samla in frågor som är relevanta att lyfta i respektive projekt samt att marknadsföra oss så att fler unga ser att det går att påverka genom olika medier. 

 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2013 och avslutades i augusti 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2013 och avslutades i augusti 2016.

Kontakt

Ort
Kalmar

Liknande projekt

 • Mobil näridrottsplats - Mobi

  Mobil spontanidrottsplats kallad "Mobi". Åker ut till landsbygden samt Kalmar-närort med en mängd olika idrottsgrenar såsom styrketräning, parkour,…

 • We Stand App

  Projektet syftar till att öka tryggheten och korta vägen till stöd för och med unga mellan 13-20 år som utsätts för näthat, rasism, kränkningar…

 • Unga Kris Power Kalmar

Sidan uppdaterades 2020-06-02.