Till innehållet

Skånes fria zoner

Projektet drevs av: Föreningen FreeZone

Beskrivning av projektet

FreeZone verkar för att att alla barn och ungas mänskliga rättigheter och frihet ska värnas. Vår målgrupp är ungdomar som har begränsade livsutrymmen och lever med hedersnormer. Vi stöttar även kommuner i samverkan och hedersförebyggande rutiner. 

FreeZone verkar för att att alla barn och ungas mänskliga rättigheter och frihet ska värnas. Vår målgrupp är ungdomar som har begränsade livsutrymmen och lever med hedersnormer. Vi stöttar även kommuner i samverkan och hedersförebyggande rutiner.  Yrkesverksamma som möter målgruppen ska ha kunskap och verktyg för att möta dem och identifiera deras behov, ge rätt stöd, stärka och på ett tryggt sätt kunna hänvisa målgruppen vidare till andra aktörer när ytterligare stöd behövs. Arbetet ska främst drivas av personal som är verksam inom kommunerna för att skapa ett långsiktigt förändringsarbete som stannar kvar efter projektets slut. 

FreeZone utbildar yrkesverksamma i skånska kommuner så att de kan leda fria zoner - stärkande gruppforum för ungdomar mellan 13 och 25 år - främst på skolor. Zonerna följer FreeZones stärkande och rättighetsbaserade metodmaterial. Utöver utbildningen erbjuds zonledare erfarenhetsutbyten, handledning och kompetenshöjande föreläsningar löpande.  FreeZones roll är att ge personalen kunskap och verktyg för att på ett tryggt sätt möta och stärka projektets målgrupp samt att stötta kommunerna i sina samverkansprocesser och i framtagandet av uppdaterade, aktiva handlingsplaner och rutiner i hedersrelaterade ärenden.  Vi driver även egna fria zoner.  

Projektet samverkar med och utförs i skånska kommuner, både stora och små. Inom varje kommun sker ett förvaltningsövergripande samarbete kring projektet. Från socialförvaltningen deltar yrkesgrupper såsom kvinnofridssamordnare, fältsekreterare och personal från förebyggandeenheten. Skolan representeras bland annat av kuratorer och behandlingsassistenter. Fritidsledare deltar från kultur- och fritidsförvaltningen. Samverkan och delaktiga yrkesgrupper utökas ständigt under projektets gång då en viktig del är att stärka samverkan främst inom, men även mellan, kommuner. Zonledarna ingår i ett skånskt nätverk där de får kompetenshöjning samt utbyter erfarenheter och samverkar över kommungränserna.  Som del av arbetet ser utbildad personal över samverkansstrukturer, kommunövergripande handlingsplaner och rutiner. Varje deltagande arbetsplats ska även skapa/uppdatera sin egen handlingsplan för arbetet med projektets målgrupp.   

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Ödåkra

Liknande projekt

  • Demokratiodling

    Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

  • Du kan, jag kan - en vändpunkt för unga i utanförskap

    Projektet ska genom musik fostra ungdomar i utanförskap att närma sig själva och formulera sina känslor i enlighet med en musikpedagogisk tradition.…

  • B-Art

    Projektet ska ge ungdomar 13-18 år redskap för personlig utveckling, språkutveckling och livslångt lärande genom systematisk professionell…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.