Till innehållet

Skapa bra-känsla Sex- och samlevnadsundervisning

Projektet drevs av: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

Beskrivning av projektet

RFSU Stockholm ska tillsammans med en ung målgrupp (13-15 år) utveckla mediepedagogiska verktyg för att stärka självkänslan och den sexualla hälsan i preventivt syfte. Detta ska göras i samarbete med Fanzingo, ett mediehus i Alby. 

Projektet syftar till att öka den sexuella hälsan i gruppen unga i Stockholms län genom kreativt lärande och fördjupad reflektion kring sexualitet, säkrare sex och relationer. Målgruppen är unga mellan 13-15 år och vi har särskilt fokus unga som på olika sätt gör motstånd mot eller avviker från normen. Dessa grupper och individer, till exempel hbtq-personer, upplever i återkommande studier att sexualundervisningen i skolan ofta inte är för dem. Mycket sexualundervisning är fortfarande heteronormativ och detta projekt syftar till att öka (den sexuella) hälsan hos personer som oftare än majoritetsgruppen anger sämre hälsoläge och mer sällan får relevant sexualundervisning.  Projektet syftar också till att skapa metoder för olika arenor där målgruppen befinner sig i syfte att öka kunskap kring sexualundervisning.         

Under det första året, den metodutvecklande fasen, räknar vi med att nå ca 100 elever och under det andra året ca 400 direkt med våra metoder. I spridningsfasen (genom exempelvis filmvisning) så beräknar vi att nå ca ytterligare 2000 ungdomar. Genom våra lokalföreningar ute i landet kommer metoderna och materialet att nå ännu fler. 

Sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet med filmerna ska utgå från ett lustbejakande och normkritiskt perspektiv. Genom att använda ett mediepedagogiskt verktyg som stop motion film får eleverna möjlighet att tillsammans med RFSU Stockholms sexualupplysare reflektera över den sex- och samlevnadsundervisning de tidigare fått från upplysarna. Genom en processinriktad metod stärks möjligheten att hinna ställa de frågor som dyker upp när tilliten och lugnet infunnit sig under en pedagogisk process.  Tekniken Stop motion teknik innebär att man sammanfogar tätt tagna stillbilder, i det här fallet på lerfigurer, papper eller annat passande material, så att det ser ut som rörlig bild. Tekniken är enkel att arbeta med och passar därför bland annat i skolmiljö. Eleverna får själva tillverka lerfigurerna och fota dem med handledning av RFSUs sexualupplysare. Utrustningen kommer troligen bestå av Ipads och stativ samt stop motion-appar. Varje film beräknas bli ca 1-1,30 minut lång. I kombination med stop motion utvecklar vi väl beprövade metoder inom RFSU, vilket gör att deltagarna lekfullt och avdramatiserat kan närma sig det som kan kännas pinsamt eller svårt att arbeta med i andra situationer. Genom att frågor och svar gestaltas genom en tredje part, gestalter i filmen, kan deltagarna ”skydda sig” bakom tekniken och metoden och låta till exempel lerfigurer ställa de frågor som en själv kanske inte vågar.   

Målgruppen, unga mellan 13 och 1 5år, ska i detta projekt skapa egna animerade filmer för att reflektera över sexualinformation från RFSU Stockholm. Det har från elever och pedagoger efterfrågats mer processbaserade metoder än de vi på RFSU i dagsläget oftast använder oss av i klassrum. För att jobba med säkrare sex och hivprevention kan ämnet sex och samlevnad kan behöva avdramatiseras för att relevant information ska nå fram i pedagoogiska situationer. Att skapa egna animerade filmer tillsammans med sexualupplysare är ett sätt. Ju fler sätt vi hittar för att på avslappnade former prata om sex och identitet är i sig en förebyggande och preventiv metod.  Filmerna ska bygga på deltagarnas egna frågor och under arbetets gång ska de få svar på sina frågor. Fokus är att processa kunskap kring sex- och samlevnad, inte att skapa konstnärliga animerade filmer av hög kvalité.  Ytterligare en fördel med att deltagarna producerar eget material är delaktigheten och den lekfulla stämningen som skapas i gruppen. Agentskapet och den positiva upplevelsen av att producera egen film hoppas vi kan överföras till en stärkt självbild att ta med sig till sexuella upplevelser i framtiden. Eleverna kommer i slutet av projektet ha möjlighet att delta med sina filmer på bland annat en gemensam offentlig filmvisning och kanske även på webben där RFSU skapar en vimeo-kanal och/eller en youtube-kanal eller annan form av digital plattform. 

Tillsammans med mediehuset Fanzingo i Alby kommer metoderna att utvecklas. Fanzingo har mångårig erfarenhet av att jobba med unga och med mediepedagogiska verktyg. Tillsammans blir vi ett team som kompletterar varandra mycket väl och har på varsitt håll stark infrastruktur som kan bära metoderna och arbetet vidare efter avslutat projekt.  RFSU har också ett förbundskansli som kommer vara en viktig part för att sprida metoderna till RFSUs övriga lokalföreningar under det sista projektåret.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Come Together

    Projektet ska skapa ett koncept för körer som vill samarbeta med nyanlända unga i sin närhet. Syftet är att bygga broar mellan unga nyanlända och…

  • Sverige genom en lins

    Projektets syfte är att förenkla och förstärka integrationen i det svenska samhället för nyanlända ungdomar.

  • Rätt-ish hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem/HVB

    "Rätt-ish hemma” är ett projekt i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som utvecklar en helt ny utbildning i barnets rättigheter av, med…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.