Till innehållet

Skateboardkulturen

Projektet drivs av: Stiftelsen Regionmuseet i Kristianstad

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa en inkluderande och mångsidig upplevelse av skateboardkulturen samt utveckla arbetet där ungdomsgrupper medverkar i hela utställningsprocessen.

Syftet är att skapa en inkluderande och mångsidig upplevelse av skateboardkulturen samt att utveckla arbetet där ungdomsgrupper medverkar i hela utställningsprocessen.

Målet är att tillsammans med ungdomar och unga vuxna skateboardåkare producera en inkluderande pop-up vandringsutställning om skateboardkulturen, inkluderande mobila skateramper, en skatetävling, Nordisk skateboardfilmfestival samt en digital plattform för personliga berättelser, foto-, film- och skatespråkupplevelser. Med pop-up utställningen som kan finnas på andra platser än museer, i större och mindre städer och orter utan skateparker, kan fler ta del av skateboardkulturen. Målgrupp för medverkande i projektet är ungdomar från gymnasieålder och unga vuxna med eller utan funktionsvariationer. Metoden bygger på medskapande och delaktighet samt ett normkritiskt perspektiv.

Efter projekttiden ska pop-up utställningen ut på riksturné. En kärntrupp ska ta över Nordisk skateboardfilmfestivalproduktionen efter projektets slut. Digitala plattformen kommer förvaltas av Regionmuseet i Kristianstad.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Kristianstad

Liknande projekt

  • Best In Motion

  • Anläggande av konstgräsplan på fastigheten Ovesholm 9:1

    Projektet syftar till att utveckla fotbollsverksamheten för barn och ungdomar genom att anlägga en 11-manna konstgräsplan.

  • Det ligger i tiden

    Projektet är att skapa en vandringsutställning med tid som tema. Den ska roa, inspirera och utveckla människor i deras relationer till tiden.…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.