Till innehållet

SKILLS - en digital mötesplats för alla

Projektet drivs av: Sensus studieförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla ett nationellt webbaserat kurscenter och en digital mötesplats för personer med lindrigt kognitiva funktionsnedsättningar och för personer inom autismsspektrat.

Kurser inom hälsa, kost, matlagning, IT, konst, kreativitet men även träningsfilmer av och med målgruppen kommer att läggas upp på sidan.

På den digitala mötesplatsen kan målgruppen knyta kontakter med andra som delar samma intressen vilket i sin tur bidrar till ökad livskvalité och självsändighet.

Beviljat belopp

6 395 890 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Beviljat belopp

6 395 890 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Rätt att delta - med stöd av en ställföreträdare

    Projektet ska skapa förutsättningar för personer med rätt till god man att kunna vara medbestämmande, delaktiga och ha inflytande i det stöd som…

  • Talet som ett digitalt verktyg

    Stamningsförbundet ska undersöka talstyrda kommunikationstjänster bland offentliga och privata aktörer och kartlägga vilka svårigheter som personer…

  • 3P Positive Pregnancy Peers

    Genom projektet 3P (Positive Pregnancy Peers) ska Posithiva Gruppen tillsammans med samarbetspartner utveckla och etablera en rikstäckande…

Sidan uppdaterades 2022-11-16.