Till innehållet

Skogskompisar - Natur och Integration i Östra Göteborg

Projektet drivs av: Västra Götalands distrikt av Förbundet Skog och Ungdom

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för barn i åldern 7-11 år och deras familjer från olika delar av östra Göteborg för att motarbeta utanförskap och främja tillhörighet och inkludering och på så sätt minska segregationen i stadsdelen.

Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för barn 7-11 år och deras familjer från olika delar av östra Göteborg (Kortedala, Bergsjön, Utby, Kviberg och Gamlestaden). Barnen får inom projektets ramar möta jämnåriga från närliggande bostadsområden. Barnen blir skogskompisar och kommer att träffas regelbundet under skoltid och på fritiden. Aktiviteterna kommer att ordnas utomhus i samarbete med det lokala föreningslivet. Det kan vara skogsvandring, orientering, fiske eller kojbygge i skogen. Barnen kommer i kontakt med naturen och får möjlighet till lek och idrott i skog och mark. I projektet kommer barnen i kontakt med det lokala föreningslivet.

Projektets önskan är att motarbeta utanförskap och främja tillhörighet och inkludering och på så sätt minska segregationen i stadsdelen.

Förbundet Skog och ungdom kan med stöd av färdiga koncept för träffarna som utvecklas under projekttiden driva verksamheten vidare.

Efter projektet

Under projektet så träffades barn från olika socioekonomiska områden i Göteborg varandra under arrangerade skogsutflykter. Projektet har dokumenterat arbetssättet och spridit det inom sitt eget förbund så att det nu finns möjlighet för andra lokala föreningar att göra samma sak.

Verksamheten fortsätter inte i föreningen. Det finns möjlighet för andra lokalföreningar att starta upp liknande projekt utifrån det framtagna materialet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i november 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i november 2020.

Kontakt

Ort
Dingle

Liknande projekt

  • Romaniteams

    Projektet syftade till att stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning.

  • Samverket

    Projektet ska öka nyanlända barns delaktighet och etablering i samhället. Målet är att fler barn har en aktiv fritid och att föreningar i Kramfors…

  • Svensk-Somaliska barn och föräldrar i samhällets mångfald

    Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för svensk-somaliska barn och ungdomar mellan 0-6 år till en bra uppväxt och ett gott liv.

Sidan uppdaterades 2021-07-09.