Till innehållet

Skola till arbete (fd Övergång skola arbetsliv)

Projektet drevs av: Synskadades Riksförbund Skåne

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att underlätta övergången mellan skola och arbete för unga med synnedsättning.

Målet är att ta fram ett digitalt verktyg som vägleder i övergången från skola till arbete och som gör att fler från målgruppen kommer in på arbetsmarknaden. Genom intervjuer och olika arbetsgrupper ska framgångsfaktorer och hinder identifieras. Grupperna ska bestå av personer i olika livssituationer: ungdomar som snart ska eller nyligen har slutat skolan, ungdomar som gått ut skolan för ett par år sedan och personer som har haft arbete eller varit arbetslösa en längre tid. Professionella deltar i vissa träffar och bidrar med sin kunskap och erfarenhet.

Arbetet ska resultera i ett digitalt verktyg som ska fungera som vägledning för användarna. Det ska finnas i två versioner, en som riktar sig direkt till målgruppen och en som riktar sig till professionella runt målgruppen.

Efter projektet

Projektet har utvecklat och sammanställt verktyg för att hjälpa synskadade ungdomar i övergången mellan skola och arbetsliv, med råd och stöd till ungdomar med synnedsättning som ska söka arbete. De har även tagit fram information med råd och stöd till studie- och yrkesvägledare. Allt finns nu samlat på webbplatsen "Skola till arbete".

Materialet på hemsidan är producerat i nära samarbete (SYO-konsulenter, arbetsförmedlingen, Syncentralen Unga med synnedsättning med flera)  med projektets samarbetspartners. Det är också testat och diskuterat med ungdomarna själva.

 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2020 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2020 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-08-16.