Till innehållet

Skola till arbete (fd Övergång skola arbetsliv)

Projektet drivs av: Synskadades Riksförbund Skåne

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att underlätta övergången mellan skola och arbete för unga med synnedsättning.

Målet är att ta fram ett digitalt verktyg som vägleder i övergången från skola till arbete och som gör att fler från målgruppen kommer in på arbetsmarknaden. Genom intervjuer och olika arbetsgrupper ska framgångsfaktorer och hinder identifieras. Grupperna ska bestå av personer i olika livssituationer: ungdomar som snart ska eller nyligen har slutat skolan, ungdomar som gått ut skolan för ett par år sedan och personer som har haft arbete eller varit arbetslösa en längre tid. Professionella deltar i vissa träffar och bidrar med sin kunskap och erfarenhet.

Arbetet ska resultera i ett digitalt verktyg som ska fungera som vägledning för användarna. Det ska finnas i två versioner, en som riktar sig direkt till målgruppen och en som riktar sig till professionella runt målgruppen.

Efter projektet ska verktyget fritt kunna användas av målgruppen och professionella. Synskadades Riksförbund kommer använda projektets erfarenheter och resultat i studiecirklar samt ansvara för spridning och uppdateringar.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2020 och avslutades i mars 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2020 och avslutades i mars 2023.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-09-25.