Till innehållet

Skolan som arena för psykisk hälsa

Projektet drivs av: Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset

Beskrivning av projektet

Projektet vill visa med praktiska exempel på vilket sätt initiativ och synpunkter från elever kan leda till förbättring av skolan som arena för psykisk hälsa. Projektets resultat fortbestår med hjälp av deltagarnas nya kompetens och arbetsgång.  

Förbättra skolans hantering av psykisk hälsa genom förbättringsarbetet tillsammans med eleverna i 20 skolor i Enköpings och Älvkarleby kommuner och Landstinget i Uppsala län samt sprida erfarenheterna i länet och nationellt. Målgrupp är elever och elevhälsoteam, samt de professionella inom landsting och kommun som bistår elevhälsan kring elevers psykiska hälsa. Brukarföreningarna. Föräldrarna är representerade i referensgrupper.

Att främja psykisk hälsa i skolan utgående från initiativ från elever. Att öppna en kanal från elevhälsan till eleverna för att systematiskt ta in elevers synpunkter och initiativ för bättre förutsättningar för psykisk hälsa. Mätbara mål

 • Antal initiativ från elever till elevhälsoteam.
 • Antal presentationer på webbplats och på workshops för att argumentera för dessa initiativ.
 • Antal förändringar genomförda på basen av elevers initiativ. 
 • Dessa förändringars effekter på elevers och elevhälsopersonalens syn på skolan som arena för främjande av psykisk hälsa.
 • Dessa förändringars effekter på skolnärvaro och skolresultat.
 • Antal skolor som har dokumenterad kanal, det vill säga arbetsgång för att erhålla elevers synpunkter som en av utgångspunkterna för elevhälsans kontinuerliga förbättringsarbete.
 • Antal dokumenterade rutiner för de förbättringar som genomförts.

Projektets resultat består som kanal för elevernas åsikter angående utveckling av skolan som arena för psykisk hälsa, samt med hjälp av deltagarnas nya kompetens och dokumenterad arbetsgång för elevinflytande. Den dokumenterade arbetsgången består av en lokalt anpassad modell för framtagning av elevers förslag för förbättring av psykisk hälsa samt en lokalt anpassad modell för genomförande av förbättring, där elevers förslag ingår. Dokumenterade rutiner för samverkan internt men även över huvudmannagränser underlättar att de genomförda förbättringarna består. Förväntade effekter Ny metod för stödjande elevinflytande för psykisk hälsa. Träning i förbättringsarbete tillsammans med elever. Praktiska exempel på vilket sätt initiativ och synpunkter från elever kan leda till förbättring av skolan som arena för psykisk hälsa.

Elevhälsopersonal har intervjuat elever. Projektgruppen har besökt tre klasser och bett elevernas synpunkter på mäjligheter att främja psykisk hälsa i skolan. Eleverna kommer att ta fram förslag till förbättringar för psykisk hälsa kring förbättringsområden som elevhälsoteamen identifierat. De tar även egna initiativ till förbättringar.


 • Attention Uppsala: Cecilia Ingard, 0725-212107, Regionförbundet Uppsala län, Kungsgatan 41, 75148 Uppsala
 • Attention Enköping – Håbo: Katri Karlsson (f.d. Atti), 076-1222464, Sänskabogatan 41, 74533 Enköping
 • Attention Tierp – Älvkarleby: Carina Pettersson, 070-556 77 52, Båtsmansvägen 6, 814 95 Älvkarleby
 • Föreningen Hjärnkoll Uppsala län: Representation öppen, 076-3093712, Alsikegatan 6, 75323 Uppsala
 • Nätverket NSPH Uppsala län: Anna-Karin Söderberg, 070-2515392, Alsikegatan 6, 75323 Uppsala

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Kontakt

Ort
Enköpings och Älvkarleby kommuner och Landstinget i Uppsala län

Liknande projekt

 • Samspel - Våldsprevention genom spel

  Sverok ska i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn…

 • Motivationslyftet för lågstadiet

  Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

 • Trots allt!

  Projektet ska ta fram fysiska och digitala interaktiva plattformar där familjer med barn och ungdomar med trotsproblematik och neuropsykiatriska…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.