Till innehållet

Skolbäcken

Projektet drevs av: Sveriges sportfiske-och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna

Beskrivning av projektet

Projektet ska anpassa och utveckla en befintlig skolverksamhet som bedrivs av Sportfiskarna för att inkludera målgruppen elever i grundsär- och resursskolor.

Projektet syftar till att anpassa och utveckla en befintlig skolverksamhet som bedrivs av Sportfiskarna för att inkludera målgruppen elever i grundsär- och resursskolor. Skolbäcken är en naturvårdsinriktad utomhuspedagogik som bedrivits sedan 2016 som går ut på att skolelever får närmare bekantskap med ett vatten i skolans närmiljö och kunskap samt kompetens att vårda det.

Efter projektet

Projektet gjorde över 350 klassbesök, och tog fram:

  • en informationsfilm,
  • en ny arbetsmodell som bygger på att inkludera eleverna utifrån de enskilda klassernas förutsättningar och behov,
  • samt ett skolbäckskompendium som togs fram i samråd med målgruppen. Kompendiet ligger till grund för föreningens fortsatta arbete att skapa ett läromaterial som grundsär- och resursskolorna kan använda.

Arbetet har skett i biotoperna rinnande vatten, sjö, kustmiljö och våtmark. Eleverna har i samtliga biotoper fått ökad förståelse för vatten och fisk, samt bidragit väsentligt till en bättre undervattensmiljö.

Verksamheten lever vidare i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds ordinarie verksamhet med stöd av Svenskt Friluftsliv. I Värmdö kommun och Jönköpings kommun finansieras det fortsatta arbetet genom idéburet offentligt partnerskap, IOP.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Bromma

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-12-19.