Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

#skolmöten

Projektet drivs av: Kompis Sverige

Beskrivning av projektet

Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta kontakter, i skolan och på fritiden. 

Målet är att utveckla en metod där nyanlända och etablerade ungdomar kan mötas på lika villkor, och att sprida denna metod nationellt. Inom ramen för projektet planeras workshops och aktiviteter i skolan och på fritiden, testning och validering av metoden, att utveckla ett utbildningsmaterial/metodhandbok samt ett ”train-the trainer” program. På sikt ska #skolmöten bli en integrerad del av Kompis Sveriges ordinarie verksamhet efter projekttiden. Under projekttiden utbildas även lärare och skolpersonal i metoden för att kunna fortsätta arbetet i skolorna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.