Till innehållet

#skolmöten

Projektet drevs av: Kompis Sverige

Beskrivning av projektet

Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta kontakter, i skolan och på fritiden. 

Målet är att utveckla en metod där nyanlända och etablerade ungdomar kan mötas på lika villkor, och att sprida denna metod nationellt. Inom ramen för projektet planeras workshops och aktiviteter i skolan och på fritiden, testning och validering av metoden, att utveckla ett utbildningsmaterial/metodhandbok samt ett ”train-the trainer” program. På sikt ska #skolmöten bli en integrerad del av Kompis Sveriges ordinarie verksamhet efter projekttiden. Under projekttiden utbildas även lärare och skolpersonal i metoden för att kunna fortsätta arbetet i skolorna.

Efter projektet

Projektet ledde till en metodik med övningar och material "Skolmöten-kitet" med arbetsblad, samtalskort och lärarhandledning som bidrar till att skapa möten mellan ungdomar som vanligen inte möts. Metodmaterialet finns både fysiskt och digitalt och består av övningar som anknyter till olika ämnesspecifika kunskapsmål i gymnasieskolan, vilket gör att eleverna möts över diskussioner om olika begrepp kopplat till kultur. Genom materialet lär nyanlända och etablerade ungdomar känna varandra, de får ökad förståelse för Sveriges och andra länders kultur och samhälle samt ökade möjligheter att tala svenska utanför lektionstid.

Till en början genomfördes fysiska workshops på olika gymnasieskolor som mötesplats. Under pandemin har Kompis Sverige ställt om och utvecklat Språkkompis Online och Språkcafé Online där ungdomar och vuxna kan träffa varandra digitalt. Genom dessa digitala träffar har projektet kunnat vända sig till en bredare målgrupp och även inkluderat ungdomar som studerar på SFI och universitet eller arbetar.

Verksamheten lever vidare genom "Skolmöten-kitet" som kommer att fortsätta distribueras till skolor runt omkring i Sverige även efter projekttiden. Språkkompis Online har blivit en del av Kompis Sveriges ordinarie kompismatchnings-verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i december 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i december 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Alla röster

    Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

  • Körkraft - Säg det i toner och massor med ord!

    Genom KÖRKRAFT vill projektet starta ett stort antal körer med fokus på språkträning och gemenskap för i första hand asylsökande ungdomar, men även…

  • Nema Problema Ungdomsmentorer (tidigare MentorMe)

    Projektet ska underlätta nyanlända ungdomars etablering och delaktighet i samhället genom att utveckla ett integrerat mentorskaps- och…

Sidan uppdaterades 2022-05-06.